Waarmee kan de cliëntondersteuner de huisarts helpen?

Er zijn heel veel verschillende zaken waarmee cliëntondersteuners de huisarts kunnen ontlasten. Bijvoorbeeld bij het ondersteunen van mensen die vastlopen bij het aanvragen van een uitkering, een indicatie voor zorg of een voorziening, het regelen van respijtzorg, een PGB, dagbesteding of beschermd wonen. Een cliëntondersteuner kan helpen keuzes te maken op verschillende levensterreinen en ondersteunen bij regelzaken waarmee cliënten voortdurend geconfronteerd worden.

Elaa wil graag cliëntondersteuning van MEE onder de aandacht brengen bij zorgprofessionals. Daarom hebben wij drie casussen geplaatst op onze website en in de nieuwsbrieven. 

Casus 3


Waarom lukt het nou niet?

Soms denk je als zorgverlener bij een patiënt of cliënt 'wat zit er toch achter, waarom loopt het niet?' Als je het gevoel hebt dat je uitleg of instructies niet overkomen bij de patiënt of dat de vraag van de patiënt niet duidelijk is kan een cliëntondersteuner ook uitkomst bieden. Het onderliggende ‘probleem’ is soms niet medisch, maar kan de gezondheid wel negatief beïnvloeden. Lees het verhaal van deze West-Afrikaanse meneer (45), met ernstige diabetes.

Niet-zichtbare beperking

Naast de diabetes waren er allerlei onverklaarbare, lichamelijke klachten. Ook kreeg hij veel stress van het WPI, Werk Participatie Inkomen. Hij begreep de brieven niet, maar duidelijk was hem wel dat hij aan het werk moest. “Dat was echt geen haalbare kaart. Ik heb hem toen gemotiveerd om een psychologisch onderzoek te laten doen. En wat bleek, meneer functioneert op zeer moeilijk lerend niveau, heeft een totaal IQ van 47. Door de taal- en cultuurverschillen was het nog lastiger geweest om deze niet-zichtbare beperking te herkennen. Maar met deze uitslag konden we nog gerichter aan de slag.”  

Rust en orde

Inmiddels is de arbeidsverplichting opgeheven, is er dagbesteding aangevraagd en heeft meneer frequent ondersteunende gesprekken. “Hij krijgt weer orde en rust in zijn leven, een volgende stap is om zijn netwerk te versterken.” Arundatti besprak met de huisarts en diabetesverpleegkundige hoe deze patiënt benaderd kan worden en wat er nodig is zodat hij zich aan afspraken en instructies kan houden. “Belangrijk is om met hem te communiceren op zijn niveau zodat hij niet voortdurend overvraagd wordt.”  

Verschillende uitvoerders van cliëntondersteuning

Alle mensen met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen en hun mantelzorgers kunnen advies en ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een uitkering, een indicatie voor zorg of een voorziening, het regelen van respijtzorg, een PGB, dagbesteding of beschermd wonen. Er zijn verschillende organisaties in de stad die (gratis) cliëntondersteuning bieden: cliëntenbelang Amsterdam, MEE Amstel en Zaan, de maatschappelijke dienstverlening, de belangenorganisaties als MDHG, de daklozenvakbond en de straatjurist.

 

 


 

Zie ook