Wat is e-health en welke vormen zijn er?

e-Health is het gebruik van hedendaagse informatie- en communicatietechnologieën, met name via internet, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. De volgende indeling wordt gehanteerd (bron NZA):

 • E-zorg
  e-diagnosestelling
  e-consulten
  e -care zoals monitoring
 • E -ondersteuning
  e -inzage in patiëntendossier
  e -management zoals het maken van afspraken online
 • E -public health
  e -gezondheidsvoorlichting
  e -preventie zoals het opsporen van bepaalde risicogroepen


Kansen voor de inzet van e-health


Persoonlijke gezondheidsomgeving

Patiënten willen inzage in hun eigen gezondheidsgegevens. Dit kan bijdragen aan meer regie over de eigen gezondheid. Een digitale persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) helpt hierbij. Meer informatie lees je op de Digitale Zorggids.   

Ondersteuning bij zelfzorg

Voor patiënten met chronische aandoeningen kunnen digitale hulpmiddelen ondersteuning bieden bij zelfzorg. Patiënten kunnen klachten leren te herkennen, controle te houden en tijdig aan te kloppen bij de zorgverlener. Op de Digitale Zorggids staan online zelfzorg producten met een handig filter om je zoekopdracht te verfijnen.  

Inzet van APPS

Ook apps kunnen patiënten ondersteuning bieden:

 • BeterApp helpt je actief te werken aan je leefstijl
 • EHBO-app ondersteunt de gebruiker bij het verlenen van eerste hulp
 • GG-app voor registratie gezondheid
 • Kijksluiter maakt de bijsluiter van een medicijn begrijpelijk
 • SAM een app tegen eenzaamheid 
 • Thuisarts biedt betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid

 

 

GGD AppStore

De GGD AppStore is een gezamenlijke dienst van alle 25 GGD’en GGD-GHOR Nederland waarbij wordt samengewerkt met kennisinstituten en patiënten- en consumentenorganisaties. Het doel van de GGD AppStore is het bieden van een begrijpelijk en transparant overzicht van relevante en betrouwbare gezondheidsapps en websites (zogenaamde E-Public Health toepassingen).

De GGD AppStore is niet meer en minder dan een database, in de vorm van een website, waar de onderzochte apps op worden geplaatst. Op de website vind je per app een kort en bondige review. Ook bieden ze de mogelijkheid om per app de volledige review te downloaden. Het filmpje ‘Alle apps op een rijtje in de GGD AppStore’ legt het in het kort uit.

 

Meer weten? Bel of mail met