Palliatieve zorg symposium: 'Ga er maar naast staan'

Donderdag 18 oktober vond het eerste gezamenlijke symposium plaats van het Consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland en Flevoland, IKNL, Elaa, ZONH en DOKh. Bij Level Eleven werd op grote hoogte met prachtig uitzicht over Amsterdam een gevarieerd programma aangeboden met de titel 'Ga er maar naast staan'.

In het voorprogramma kon men informatie over PaTz krijgen. Tijdens het plenaire deel kwamen stellingen over complexe palliatieve zorg aan de orde en werd ingegaan om een tweetal casussen: dyspnoe ( misvattingen over kortademigheid en handvatten voor de bestrijding ervan) en langer leven dan verwacht (wat gebeurt er als de dood uitblijft na een terminale diagnose). Vervolgens kon men de volgende workshops volgen:

  • Praten over kwaliteit van leven: centrum voor levensvragen
  • In gesprek over leven en dood: dilemma’s in migrantenfamilies (zie ook de video's)
  • Technische vaardigheden in de laatste levensfasen
  • Proactieve zorgplanning
  • Toedieningsvormen van medicatie

Met ongeveer honderd deelnemers (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten) was het een geslaagd symposium. Korte reactie uit de evaluatieformulieren:

  • “Super leuke en interessante en praktische presentatie! Mag langer/meer tijd voor gepland worden, dank!”
  • “Ervaren sprekers en docenten hebben gezorgd voor boeiende presentaties en workshops”.

De deelnemers waren zeer tevreden over de inhoud en vonden het jammer dat er niet meer tijd was voor verdieping!

 

 

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws

Eind november organiseerde Elaa samen met stichting PaTz een inspiratiebijeenkomst voor PaTz...