Inspirerende startbijeenkomst Interdisciplinair Netwerk Oncologische Zorg Amsterdam

Op 30 oktober 2018 kwamen ruim zestig fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeuten, diëtisten, psychologen en haptotherapeuten naar het zalencentrum van Elaa voor de startbijeenkomst van het Interdisciplinair Netwerk Oncologische Zorg Amsterdam, afgekort tot INOZA.

Een voorbereidingsgroep vanuit de disciplines fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek en psychologie hebben de afgelopen twee jaren gewerkt om het netwerk vorm te geven. Bij de startbijeenkomst werden de plannen gepresenteerd en werden de aanwezigen gevraagd om feedback.

Onze adviseur Stefan Wigger stond aan de wieg van het netwerk en opende de bijeenkomst. Hij maakte meteen duidelijk dat de voorbereidingsgroep (Chantal Pleune, Martin Mulder, Meike Berns, Eline Aukema en Annemarie Beintema) een netwerk beoogt dat bestaat uit actieve leden. Het netwerk heeft een paar mooie uitdagingen te gaan, die te realiseren zijn als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt.

Annemarie Beintema, fysiotherapeut en oprichter van het Cancer Care Center, nam het stokje over en presenteerde het kader van het netwerk. Missie, visie, doelen, structuur etc. kwamen aan bod. Het netwerk heeft uitdagingen geformuleerd op het gebied van financiën, kwaliteit, samenwerking tussen de eerste en tweede lijn en communicatie en public relations. De gedachte is dat in 2019 vier werkgroepen op deze thema’s aan de slag gaan. Later op de avond zijn de werkplannen in twee rondes besproken. Aanwezigen kwamen met goede tips en opmerkingen die door de voorbereidingsgroepen zullen worden besproken en verwerkt in de plannen

Een andere sessie ging over de criteria die de voorbereidingsgroep had gesteld ten aanzien van het lidmaatschap. Voor elke discipline gold dat er voldaan moet worden aan één of meer opleidingseisen. Sommige zorgverleners beargumenteerden dat ze al heel lang zorg verleenden aan kankerpatiënten, en dat ze niet voldeden aan de eisen (omdat sommige opleidingen ook nog niet zo lang bestaan) en dat die ervaring ook zou moeten volstaan. Ook dit is nog een punt waar de voorbereidingsgroep zich nog over moet buigen.

De voorbereidingsgroep was blij met de mooie opkomst en de feedback die de aanwezigen gaven op de plannen. De voorbereidingsgroep gaat de plannen concretiseren, aan de slag met een website en logo, zodat het netwerk zich per 2019 kan presenteren. Wanneer dit gereed is zullen fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeuten, diëtisten, psychologen en haptotherapeuten benaderd worden en kunnen zorgverleners lid worden van het netwerk en zullen werkgroepen van start gaan

Meer over netwerk lees je hier.


Deze startbijeenkomst werd financieel mogelijk gemaakt door het Fonds op Naam (rayon Amstel-, Meerlanden en Amsterdam), die werd verkregen na een pitch van Annemarie Beintema eerder dit jaar.

 

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws