Waarmee kan de cliëntondersteuner de huisarts helpen?

Kwetsbare burgers met medische vragen kunnen gebaat zijn bij ondersteuning op sociaal, emotioneel en praktisch gebied. Als zorgprofessional heb je daar vaak onvoldoende tijd voor. Cliëntondersteuning op maat kan je hierbij helpen. Mogelijk is de onderliggende oorzaak van problemen een niet-zichtbare beperking zoals een licht verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel of een vorm van autisme. Zo’n beperking merk je niet altijd op. Ook iemand met een lichamelijke beperking of chronische ziekte kan gebaat zijn bij tijdelijke ondersteuning.

Elaa wil graag cliëntondersteuning van MEE onder de aandacht brengen bij zorgprofessionals. Daarom hebben wij vier casussen geplaatst op onze website en in de nieuwsbrief. 

Casus 4


Waarom wordt goed advies niet opgevolgd?

Een patiënt krijgt goede medicatie en adviezen. Desondanks nemen de gezondheidsklachten toe. Lees het verhaal van deze vrouw van tegen de zestig met ernstige COPD. Als de gespecialiseerde verpleegkundige op huisbezoek gaat bij mevrouw, treft zij een rommelig huis aan, met oude vloerbedekking en… tientallen knuffelbeesten. Geen wonder dat haar longklachten steeds erger worden. De verpleegkundige geeft adviezen om de thuissituatie te verbeteren. Maar er gebeurt niets. De huisarts maakt zich zorgen en schakelt Felice Baltes in, cliëntondersteuner van MEE binnen wijkzorg Osdorp.

Rouwverwerking

Felice ontdekt dat mevrouw moeilijk lerend is. Dat viel nooit zo op, omdat zij het prima redde met haar moeder, bij wie zij inwoonde. Maar nu is moeder overleden en loopt het allemaal niet meer zo goed. Ze begrijpt de gezondheidsadviezen niet, het huis vervuilt en ze komt niet uit met haar geld. Felice: “We zijn stap voor stap aan de slag gegaan. Eerst met hele concrete afspraken over opruimen en schoonmaken. Toen de knuffels. Nadat ik het goed had uitgelegd, vond ze het geen probleem om het merendeel naar de berging te brengen.” Een bevriend echtpaar legt laminaat in de woning. Als Felice merkt dat mevrouw het verlies van haar moeder nog niet heeft verwerkt, hebben ze daar een paar gesprekken over. “Daarna was er nog wel verdriet, maar werd zij niet meer steeds overspoeld door emoties.”

Kwetsbaar voor misbruik

Op een gegeven moment bleek dat mevrouw haar bankrekening was leeggehaald. Felice: “Zij had zich haar pinpas én pincode laten ontfutselen. Toen vond haar familie het genoeg, zij wilden dat mevrouw naar een verzorgingstehuis ging. Maar dat wilde zij absoluut niet. Samen hebben we toen gekeken wat er nodig was om veilig zelfstandig te kunnen blijven wonen. Een broer houdt nu toezicht op de financiën en door de cursus 'Grip op je knip' kan zij beter omgaan met het weinige geld dat zij heeft. Mevrouw heeft ook een sociale vaardigheidstraining gedaan om steviger in haar schoenen te staan en 'nee' te leren zeggen.” Felice is tevreden over hoe het uiteindelijk heeft uitgepakt. De leefsituatie en gezondheid zijn zo verbeterd, dat mevrouw zelfstandig kan blijven wonen. “Met behulp van haar eigen netwerk en zonder inzet van professionele zorg! En is er straks weer tijdelijk wat ondersteuning nodig, dan weten ze mij te vinden!”

Meer informatie

Denk je als huisarts of praktijkondersteuner 'wat zit er toch achter, waarom loopt het niet?', consulteer dan de cliëntondersteuner van MEE. Zij werken binnen de netwerken van wijkzorg en gaan er mee aan de slag.

 

 


 

Zie ook