Samenwerken voor meer geluk en gezondheid

Een terugblik op de Elaa-Inspiratiebijeenkomst ‘Gelukkig Gezond’

Geluk en gezondheid zijn persoonlijke ervaringen en waarden. Terwijl we als maatschappij naar een hoger geluk en betere gezondheid streven, zijn door de loop der jaren perverse prikkels ontstaan om dit ‘plat’ te slaan. Tijdens de inspiratiebijeenkomst van Elaa op 26 maart 2019 hebben verschillende denkers en doeners hun licht laten schijnen op meer persoonsgerichte verhalen en werkwijzen.

Wat voor de één geluk is, hoeft zeker niet voor de ander te gelden. Maar hoe organiseer je maatwerk met alle standaarden? Een complexe situatie in een tijd waarin de norm wordt bepaald met generieke indicatoren, het meten van ziekte de indicator van gezondheid en geluk is.

Gelukkig kregen we inspiratie van de Vrije Denkers. Zij schudden ons wakker met termen als ‘terminale serieusheid’ en ‘weten = meten’. Verder is er veel gesproken over alternatieven om recht te doen aan de leefwereld van mensen. Er zijn concrete handvatten en ideeën besproken over het verantwoorden van de persoonlijke beleving in de zorg als indicator van kwaliteit. Ook is er gediscussieerd  over het maken van fouten om verder te komen dan de status quo. Over de rol  die een medicus al dan niet kan pakken om de gezondheid van mensen buiten de spreekkamer te beïnvloeden.  En ook over de toenemende snelheid van veranderingen waar wij allen tijdens het veranderen vorm & betekenis aan geven. 

De paneldiscussie, het betoog van Joris Slaets én het verhaal van Rebecca Painter worden integraal uitgezonden op het YouTubekanaal.

Klik hier voor de presentatie van de Vrije Denkers

Wij willen iedereen danken voor de energie, aandacht en inbreng tijdens deze avond. Samen is er inspiratie opgedaan om stap één te zetten naar een meer persoonsgerichte zorg. Tot snel in Almere, Amsterdam of ergens anders!