Inzet op verdere professionalisering Netwerk Samenwerkende Zorgspecialisten IJburg grote stap voorwaarts

Samenwerken in een netwerk. Dat is hét credo in de gezondheidszorg. Terecht, want het komt de kwaliteit van zorg ten goede. Maar… hoe kom je tot een optimaal functionerend netwerk als je dat naast je dagelijkse praktijk moet vormgeven? De zorgverleners in het netwerk Samenwerkende Zorgspecialisten IJburg worstelden daarmee. Met ondersteuning van Elaa zijn er flinke stappen voorwaarts gezet. 

In Samenwerkende Zorgspecialisten IJburg (www.szijburg.nl) zijn vrijgevestigde paramedici verenigd. Ze willen de best mogelijke zorg bieden aan de patiënt, met efficiënt gebruikmaking van elkaars specialismen. “We wilden het netwerk meer body geven”, zegt Rosa Jongsma, voorzitter van het netwerk. “De patiënt moet niet alleen goed worden doorverwezen, ook moet zowel binnen het netwerk als naar de huisarts terugkoppeling plaatsvinden. Dat vereist structurele afspraken over verwijzing. Daarnaast is meer bekendheid van ons netwerk bij externen van belang, zoals huisartsen, ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Kortom: we wilden verder professionaliseren, maar daarvoor hadden we ondersteuning nodig.”

Hoger level

Fysiotherapeut Martin van Tol valt haar bij. “We hadden onze grens bereikt. Dankzij de inzet van Elaa heeft ons netwerk nu meer structuur. Het heeft ons echt naar een hoger level getild. Elaa gaf ons het noodzakelijke duwtje in de rug.” Glimlachend constateert hij: “Dat deden de adviseurs niet door ons zaken voor te schrijven. Integendeel. Ze hebben vragenderwijs gewerkt, waardoor we steeds zelf met de antwoorden kwamen. We waren al op de goede weg. De bijeenkomsten zijn afgestemd op onze behoefte. Dat gaf positieve energie om verder te gaan, met duidelijke afspraken en verdeling in rollen en taken. In werkgroepen en commissies gaan we aan de slag.”

Speelse werkvormen
Elaa heeft in de bijeenkomsten gewerkt met verschillende werkvormen. “Dat sprak ons erg aan”, stelt Rosa. “Zo hebben we een keer iedere rol in het netwerk op een A4 gezet. Vervolgens moest iedereen bij die rol gaan staan waarmee hij affiniteit heeft. Dat leidde heel verrassend tot een mooie verdeling. Een praktische aanpak, want nu pakken mensen dus de taken op die hen aanspreekt. Dat is van belang, want als vrijgevestigde zorgverlener moet je het naast je dagelijkse praktijk doen.”

Energieke aanpak
“Er is veel werk verzet door alle leden van het netwerk”, zegt Elaa-adviseur Anne Annegarn tevreden. “Er is een protocol opgesteld over het onderling doorverwijzen. En er wordt stevig ingezet op een goed PR-plan. We zijn in drie sessies bij elkaar geweest, maar de derde bijeenkomst hadden ze zonder ons kunnen doen, zo goed hebben ze het opgepakt. Ik heb er alle vertrouwen in dat eind van het jaar, als we nog een keer aansluiten, er een volledig en goed werkbaar plan ligt.”

Samenwerkende organisatie
Dat is ook de overtuiging van Martin en Rosa. “We bieden als netwerk transparante zorg, met efficiënt gebruik van elkaars specialismes. Geen losse praktijken, maar een samenwerkende organisatie. Daardoor kunnen we de patiënt een goed, compleet aanbod bieden. We zullen daarmee ook naar buiten treden.

Ook ondersteuning nodig?
Kan  jouw samenwerkingsverband of netwerk ook een duwtje in de rug gebruiken? Deze begeleiding is in principe kosteloos. Neem contact op met een van de regio-adviseurs van Elaa voor meer informatie.