De interactieve kaart staat online!

Om eerstelijns zorgverleners zelfstandig te laten inspelen op toekomstige huisvestingsvraagstukken en kansen in Amsterdam hebben de gemeente Amsterdam, HKA en Elaa een dynamische online kaart ontwikkeld. 

De dynamische kaart geeft inzicht in de ontwikkelingen op gebiedsniveau. Zo kunt u een inschatting maken in welke gebieden er op termijn praktijken bij moeten komen, wat de plangebieden zijn en wat dit kan betekenen voor druk op de huidige prakijken.

De input van deze kaart is tot stand gekomen door het uitzetten van een digitale enquête in augustus 2018 onder alle praktijken (N=250). De totaalrespons van de enquête komt uit op 61%.

Wij hebben alle input anoniem bij de gemeente aangeleverd. De gemeente heeft de data verwerkt tot de interactieve online kaart

De interactieve kaart is continue in ontwikkeling, heeft u feedback of wilt u de kaart aanvullen met uw gegevens? Geef dit dan door via Elaa.