Jeugd & Gezin

Optimalisatie duurzame POH-GGZ Jeugd in Almere

Instroom en verwijzingen naar jeugd GGZ zijn ook in Almere hoog en blijven stijgen. Huisartsen verwijzen niet altijd naar de meest geschikte jeugdhulpaanbieder waardoor vertraging ontstaat voor het kind/gezin en extra kosten worden gemaakt. 

Almere heeft al POH-GGZ Jeugd in iedere huisartsenpraktijk. Uit eerder onderzoek blijkt dat deze praktijkondersteuners lichter en gerichter verwijzen en kunnen bovendien ook zelf lichte hulp en ondersteuning bieden. 

Dit was voor de gemeente Almere en Regio-organisatie Huisartsen Almere (ReHA) aanleiding om de optimalisatie van de POH-GGZ Jeugd tot een van de speerpunten te maken van de gezamenlijke samenwerkingsagenda.

Door de POH-GGZ Jeugd als poortwachter in te zetten kan zinniger en zuiniger worden omgegaan met het beschikbare aanbod en budget in de specialistische jeugdhulp. 

 

Aanpak 

Huisartsen gaan in principe geen verwijzingen naar jeugdhulp meer zelf doen maar laten alle verwijzingen naar jeugdhulp lopen via de POH-GGZ Jeugd. 

De POH-GGZ Jeugd heeft alle contacten met jgz en jeugdhulpaanbieders en kunnen zelf ook ondersteuning bieden. Zo worden meer kinderen gerichter verwezen. 

Per huisartsenpraktijk die start met dit project wordt een extra POH-GGZ Jeugd geworven zodat er ruimte komt om meer kinderen ook zelf te behandelen en minder te hoeven doorverwijzen. 

Gefaseerd zullen het team en de rol van de POH-GGZ Jeugd worden uitgebreid. In 2021 is gestart met twee gezondheidscentra. In 2022 volgen meer huisartsenpraktijken. Welke dit zijn wordt nog besproken en is afhankelijk van de formatie en capaciteit van de POH. 

Elaa levert na implementatie in drie gezondheidscentra een werkwijze op die door ReHA kan worden uitgerold naar de overige huisartsenpraktijken in Almere. 

Elaa zet een netwerk op met POH, huisartsen, jeugd GGZ aanbieders en jgz. Daar wordt geïnventariseerd wat er beter kan in de huidige werkwijze en hoe men elkaar kan inzetten bij die verbeteringen. 

 

Meer weten? Bel of mail met

Nieuws