Per Amsterdams stadsdeel één aanmeldpunt voor specialistische jeugdhulp

Per 1 oktober 2023 wordt in alle Amsterdamse stadsdelen één verdeelpunt ingericht voor alle aanmeldingen jeugdhulp. Bij dat verdeelpunt bepalen de aanbieders specialistische jeugdhulp in gezamenlijk overleg en in samenspraak met een vertegenwoordiger van het Ouder- en Kindteam wie het beste de zorg kan oppakken. Op basis van expertise en tevens rekening houdend met de wachtlijsten. Voorafgaand aan het besluit te verwijzen naar specialistische jeugdhulp wordt het ook mogelijk om een deskundige, zoals een kinderpsychiater, te raadplegen voor advies en consultatie.

Dit stedelijk genomen besluit gaat in op 1 oktober, maar tot en met december geldt een ‘oefenperiode’. Dit tot tevredenheid van Mireille van Bree, voorzitter stuurgroep jeugd van de Amsterdamse Huisartsenalliantie (AHa). “Vanuit de Huisartsenalliantie hebben we gepleit voor gefaseerde invoering. We zijn zeker niet tegen een gebiedsgerichte aanmelding, integendeel. Maar het is wel van belang dat de randvoorwaarden worden ingevuld, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid tot verwijzing via Zorgdomein. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt.”

 

Meerwaarde

Zelf ziet Mireille zeker de meerwaarde van de transitie.“Dat geldt ook voor de specialistische jeugdhulp, zij zijn ook enthousiast over de plannen. Deze aanpak helpt om veel beter samen te werken. Als er op één plek breed wordt gekeken naar de vraag om hulp- voor een gezin, leidt dat sneller tot de juiste hulp op de juiste plek met de juiste deskundigheid”, geeft ze aan. 

“Het sterke punt is dat er sprake is van een tweesporenbeleid, met inzet van het Ouder- en Kindteam. Het Ouder- en Kindteam kan door breed te kijken met het gezin komen tot een passende verwijzing.  Daarnaast kan het Ouder- en Kindteam of Buurtteam, waar passend, al in het gezin aan de slag met ondersteuning in afwachting van een eventuele diagnose of behandeling. Voor de huisarts is een gebiedsgerichte aanmelding ook prettig, omdat daar wordt bekeken welke hulp er echt nodig is. De huisarts kan prima uitvragen, maar weet niet altijd waar een kind of gezin het beste terecht kan. Daarbij komt het feit dat vanwege de nieuwe aanbestedingen er in 2024 wisseling is in jeugdhulpaanbieders. Met de nieuwe route voor aanmelding kan de huisarts erop vertrouwen dat het kind en/of gezin passende hulp krijgt en een kind niet maandenlang op een verkeerde wachtlijst staat.”

 

Wat vraagt dit van de huisarts?

Mireille van BreeBelangrijk is om als huisarts geen toezeggingen te doen aan ouders of jongeren over naar welke instelling je verwijst, stelt Mireille. “Immers: de aanbieders bepalen dat gezamenlijk op basis van capaciteit en expertise. Wel kun je een voorkeur aangeven in je verwijzing met een inhoudelijke onderbouwing. Daarmee wordt, indien mogelijk, rekening gehouden.”

Om goed te kunnen inschatten welke hulp nodig is, is het belangrijk dat huisartsen bij hun aanmelding alle relevante informatie meesturen. De stuurgroep jeugd van de AHa heeft daarvoor een format ontwikkeld met verplichte informatie en informatie die behulpzaam is. Bij aanmelding in de stadsdeel-aanmeldpunten (zodra dat kan via Zorgdomein) komt dit format tevoorschijn.

Peinzend: “In de maatschappij zien we dat er snel wordt geproblematiseerd. De rol van een huisarts kan medicalisering tegengaan, door uit te leggen dat het normaal is om je af en toe minder gelukkig te voelen. Als we kunnen voorkomen dat de wachtlijsten bij specialistische jeugdhulp zich vullen met lichtere vragen, dan blijft er meer ruimte over voor psychiatrische hulpvragen of complexe gezinsproblematiek.”

Ze vervolgt: “Daarnaast blijft voor enkelvoudige problematiek en gezinsondersteuning het Ouder- en Kindteam uiteraard het eerste aanspreekpunt. Ieder Ouder- en Kindteam beschikt over GZ-psychologen of Orthopedagoog-Generalisten die diagnostiek en behandeling bieden. Blijf daarnaar verwijzen, zolang het niet duidelijk gaat om specialistische jeugdhulp. Benut hiervoor je eigen contactpersoon van het Ouder- en Kindteam.”

 

Meld eventuele problemen

Het betreft een majeure operatie, erkent Mireille van Bree. Ze besluit dan ook met een dringende oproep: “2024 is het overgangsjaar en niet alles zal direct vlekkeloos verlopen. Als je als huisarts vastloopt met een casus, meld dat dan bij Anne Annegarn of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij kunnen daarvan leren, het bespreken met partners bij de gemeente en jeugdhulpaanbieders en zo komen tot eventueel noodzakelijke aanpassingen in de werkwijze.”

 

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws

De gemeente Amsterdam vindt het belang van vroeg begonnen, veel gewonnen groot. Nu ook de 1001...