Paramedici krachtig in de regio!

Elaa publiceerde op 6 april jl. ‘Het APP en PPA luiden de noodklok’, het vierde en laatste artikel uit de Special Paramedi. Een weergave van het gesprek tussen Zilveren Kruis en de paramedische platforms van Amsterdam en Almere over de zorgen en uitdagingen in de toekomst van de paramedici. 

Elaa heeft ondersteuning geboden om de organisatiegraad te verbeteren en dit gesprek is daar een mooi resultaat van. De inspanningen die zijn geleverd door alle betrokken paramedici in Amsterdam en Almere hebben geleid tot een mooie vertegenwoordiging die kan spreken namens een achterban. Een goed gesprek dat structureel plaats gaat vinden met Zilveren Kruis.

Een aanvulling hierop is de publicatie Inkoopbeleid Organisatie & Infrastructuur 2024-2025 van Zilveren Kruis. Het betrekken van de andere disciplines bij het samenstellen van het regioplan is expliciet beschreven:

De RO heeft de eerstelijnsdisciplines aantoonbaar betrokken bij het maken van het regioplan Organisatie en Infrastructuur (O&I) is bedoeld voor de eerste lijn als geheel en heeft volgens de NZa beleidsregel als doel de (multidisciplinaire) samenwerking tussen zorgverleners te stimuleren en te organiseren. Om de samenwerking met andere disciplines in de eerste lijn te stimuleren betrekt u alle disciplines uit uw zorgprogramma’s. En betrekt u minimaal de wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten en apothekers. U beschrijft in het regioplan wie zijn betrokken, hoe de betrokkenheid is georganiseerd en wat hun inbreng is.

Zie: pagina 8, bullet 4

 

Paramedici voortwaarts!

Almere
Het Paramedisch Platform Almere (PPA) is in gesprek met de Regionale Huisartsen Organisatie Almere en zijn direct betrokken bij het samenstellen van het regiobeeld. 

Amsterdam
Het Amsterdam Paramedisch Platform (APP) heeft op 15 juni een conferentie voor Amsterdamse paramedici waarin samenwerking, kennis delen en ontmoeten om elkaar te versterken binnen de regio centraal staan. Aanmelden is nog mogelijk en kan via Nienke Brinkman


Naar de Special Paramedi 2023

 

Meer weten? Bel of mail met