Inspiratiemiddag Kansrijke Start Flevoland

Flevoland Gezond & Wel organiseerde samen met Proscoop en Elaa op 7 maart jl. een inspiratiemiddag rond het programma Kansrijke Start. Doel van de bijeenkomst was om elkaar te inspireren en de mogelijkheden van regionale samenwerking te verkennen. Deelnemers waren onder andere vertegenwoordigers uit de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Urk, jeugdgezondheidszorg en kraamzorg in Flevoland, GGD Flevoland, Zilveren Kruis, Pharos en Friese Preventieaanpak. 

Sprekers aan het woord

Diverse sprekers brachten hun perspectieven naar voren. Jenny Bosman van Pharos benadrukte het belang van lokale coalities en regionale samenwerking. Ze presenteerden verschillende varianten van samenwerking op regionaal niveau, variërend van kennisuitwisseling tot gezamenlijke financiering.

Annemijn Visscher en Marjolein Poels van GGD Flevoland en ONE 4 Almere deelden regionale inzichten, waarbij ze vertelden over hun ervaring met de implementatie van Nu Niet Zwanger en de onderzoeken en uitwerkingen binnen de kenniswerkplaats jeugd. Ook benadrukten ze het belang van het richten op de juiste doelgroep en het voortbouwen op bestaande structuren.

Thea Westerink van de Friese Preventieaanpak deelde haar ervaringen met een brede regionale preventie coalitie in Friesland, gericht op gezondheid en welzijn voor iedereen. Ze adviseerde Flevoland om onderscheid te maken tussen regionale en subregionale samenwerking.

Het panel, bestaande uit 4 sprekers uit het medisch- en sociaal domein, gemeente en zorgverzekeraar, reflecteerden tot slot op de gepresenteerde informatie en besprak mogelijkheden tot verbetering. 

Conclusies en vervolgstappen

De conclusies van de middag zijn helder: In Flevoland is al veel activiteit rond Kansrijke Start. Regionale samenwerking kan meerwaarde hebben, mits het lokale resultaten oplevert. Succesvolle samenwerking vereist bestuurlijk mandaat, draagvlak vanuit het veld, en een aanjager. De vorm van samenwerking kan variëren en kan subregionaal plaatsvinden, afhankelijk van de behoeften.

De uitkomsten worden besproken in de kerngroep van Flevoland Gezond & Wel. Er zal contact worden gelegd met belangrijke stakeholders om behoeften verder te verkennen en benodigdheden vast te stellen.

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws

De gemeente Amsterdam vindt het belang van vroeg begonnen, veel gewonnen groot. Nu ook de 1001...