Eerste onderzoeksresultaten verkennende gesprekken WegwijsGGZ pilot Zuidoost

Elaa is al langere tijd betrokken bij WegwijsGGZ. In 2023 is WegwijsGGZ in Zuidoost een pilot gestart waarin met patiënten met psychische klachten verkennende gesprekken worden gevoerd door een psycholoog en een medewerker van het buurtteam in de huisartsenpraktijk.

In opdracht van Elaa heeft Purpose onderzoek gedaan naar de waarde van deze verkennende gesprekken. Onlangs zijn de bevindingen uit het onderzoeksrapport gepresenteerd aan onder andere leden van de AHa stuurgroep GGZ, vertegenwoordigers van Zilveren Kruis, AEF en Arkin.

De eerste bevindingen zijn hoopgevend. Deelnemende cliënten zijn tevreden. En deelnemende huisartsen en POH-GGZ geven aan de verkennende gesprekken zinvol te vinden bij patiënten die ze moeilijk verwezen krijgen. Uit het onderzoek blijkt ook dat na het verkennende gesprek patiënten vaker naar andersoortig aanbod worden verwezen, bijvoorbeeld sociale en informele activiteiten, dan wanneer de huisarts ze zou verwijzen.

Aan dit onderzoek kunnen geen harde conclusies verbonden worden, omdat het een kleine groep patiënten betrof. Maar de eerste ervaringen stemmen positief dat een verkennend gesprek kan bijdragen aan het afbuigen van GGZ-verwijzingen naar andere domeinen. Hiermee biedt WegwijsGGZ een mooi aanknopingspunt voor de verdere ontwikkeling van de mentale gezondheidsvoorziening in de nabije toekomst.

 

 

Belangrijkste bevindingen

  • Cliënten zien WegwijsGGZ als 𝗲𝗲𝗻 𝗯𝗮𝗸𝗲𝗻 𝘃𝗮𝗻 𝗵𝘂𝗹𝗽. Ook biedt WegwijsGGZ een 𝗼𝗽𝗹𝗼𝘀𝘀𝗶𝗻𝗴𝘀𝗿𝗼𝘂𝘁𝗲 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗵𝘂𝗶𝘀𝗮𝗿𝘁𝘀𝗲𝗻 en 𝗣𝗢𝗛-𝗚𝗚𝗭 bij complexere cliënten waar ze zelf niet uitkomen. Bovendien 𝗯𝗲𝘀𝗽𝗮𝗮𝗿𝘁 𝗵𝗲𝘁 𝗵𝗲𝗻 𝘁𝗶𝗷𝗱 (vaak 30 minuten).
  • Uit de data blijkt ook dat WegwijsGGZ een veel 𝗯𝗿𝗲𝗱𝗲𝗿 𝗵𝘂𝗹𝗽𝗮𝗮𝗻𝗯𝗼𝗱 kan adviseren aan cliënten, zowel binnen als buiten de GGZ. Bovendien wordt 𝟮𝟱% 𝘃𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝗰𝗹𝗶ë𝗻𝘁𝗲𝗻 𝗴𝗲𝗮𝗱𝘃𝗶𝘀𝗲𝗲𝗿𝗱 𝗵𝘂𝗹𝗽 𝘁𝗲 𝘇𝗼𝗲𝗸𝗲𝗻 𝗯𝘂𝗶𝘁𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗚𝗚𝗭 (die anders wel naar de GGZ waren gegaan).
  • Het levert cliënten wel een langere reis op, op weg naar hulp. 16% komt niet aan bij WegwijsGGZ na doorverwijzing van de huisarts en het is nog onbekend hoeveel cliënten 𝗱𝗮𝗮𝗱𝘄𝗲𝗿𝗸𝗲𝗹𝗶𝗷𝗸 𝗵𝘂𝗹𝗽 krijgen na verwijzing van WegwijsGGZ.

𝗘𝗿 𝗹𝗶𝗷𝗸𝘁 𝗱𝘂𝘀 𝘄𝗮𝗮𝗿𝗱𝗲 𝘁𝗲 𝘇𝗶𝘁𝘁𝗲𝗻 𝗶𝗻 𝗵𝗲𝘁 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁. V𝗿𝗮𝗮𝗴 𝗶𝘀 𝗵𝗼𝗲 𝗱𝗲𝘇𝗲 𝗵𝗲𝘁 𝗯𝗲𝘀𝘁𝗲 𝘃𝗲𝗿𝗱𝗲𝗿 𝗴𝗲𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘀𝗲𝗲𝗿𝗱 𝗸𝗮𝗻 𝘄𝗼𝗿𝗱𝗲𝗻!

 

 

Benieuwd naar het onderzoeksrapport? Mail dan naar Mirjam Kohinor of Nathalie Bredek.

 

Lees ook

 

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws

De wijkgerichte brede aanpak W in de Wijk (voorheen GGZ in de wijk) zorgt ervoor dat mensen met...

Door de wachtlijsten in de gespecialiseerde zorg ontstaat er een stuwmeer in de eerstelijnszorg....

Er is een nieuwe voorziening in Amsterdam, waar mensen met psychische klachten terecht kunnen in...

Via Welzijn op Recept kunnen huisartsen Amsterdammers met psychosociale problemen verwijzen naar...