Jeugd & Gezin

Samenwerking jeugdhulp in Amsterdam

huisartsen - Ouder- en Kindteams - jeugdhulp - jeugd GGZ


Elaa ondersteunt als voorzitter van de stuurgroep jeugd van de Amsterdamse Huisartsen alliantie de huisartsen bij de samenwerking met het gehele veld van jeugdhulp.
 

Verwijzen vanuit de huisartsenpraktijk

Een van de speerpunten van de stuurgroep jeugd is het maken van een ‘goede verwijzing’ door huisartsen. Dat houdt in dat bij verwijzen zo veel mogelijk in één keer ‘raak’ geschoten wordt, dus direct naar de juiste aanbieder: zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig.

Om huisartsen te ondersteunen bij verwijzen van kinderen of gezinnen naar jeugdhulpaanbieders maakten we een beslisboom.

 

Het Ouder- en Kindteam

Ook zetten we in op het betrekken van de professionals uit de Ouder- en Kindteams bij het verwijzen. Soms kan het Ouder- en Kindteam zelf veel doen en anders helpen ze kiezen naar welke specialistische jeugdhulp aanbieder het beste verwezen kan worden. Ze kennen het aanbod en weten waar de wachtlijsten het kortst zijn.

Door meer gericht te verwijzen en de Ouder- en Kindteams optimaal te benutten kunnen huisartsen mede verantwoordelijkheid nemen voor de overvolle wachtlijsten in de specialistische jeugdhulp. Daarom worden huisartsen wijkgroepen door Elaa gestimuleerd om tenminste een keer per jaar (opnieuw) kennis te maken met het Ouder- en Kindteam in de wijk. Zo leer je elkaar en elkaars expertise beter kennen en te benutten.

Wie is mijn OKT contactpersoon?
De contactperso(o)n(en) van het OKT voor jouw praktijk vind je heel gemakkelijk op de website van het OKT door je naam in te vullen in de zoekfunctie. 

 

Hoog Specialiatische Jeugdhulp

Als er meer hulp nodig is dan het Ouder- en Kindteam kan bieden, kan met behulp van een beslisboom verwezen worden naar het juiste soort aanbieder. En als er overleg nodig is over naar welke specifieke aanbieder het beste verwezen kan worden, kan contact gelegd worden met één van de aanbieders Hoog Specialistische Jeugdhulp voor overleg. Deze aanbieders weten van elkaar welk aanbod ze hebben en wat de wachttijden zijn.

 

Downloads

In onze kennisbank vind je een aantal handige downloads met betrekking tot jeugdhulp zoals rapportages, factsheets, instructies, richtlijnen, infographics, routekaarten en protocollen. 

 

Meer weten? Bel of mail met

Nieuws