Jeugd- en geboortezorg

Versterken Amsterdamse geboortezorg

Goede en eenduidige zorg voor zwangeren, zodat baby’s en jonge gezinnen een optimale start krijgen: binnen de geboortezorg werken professionals hiervoor met elkaar samen. Elaa begeleidt, verbindt en versterkt de Amsterdamse geboortezorg vanuit diverse invalshoeken en op verschillende manieren. Wij richten ons nadrukkelijk op verbeteren van de integrale zorg, kwaliteit en doelmatigheid in de keten.  

Vsv’s begeleiden

Binnen de verloskundige samenwerkingsverbanden (vsv) zetten zorgverleners uit de eerste en tweede lijn samen de stap naar integrale zorg. Elaa bevordert de uitwisseling van protocollen en werkwijzen die in de Amsterdamse vsv’s worden ontwikkeld. In de rol van voorzitter ondersteunen we het vsv van het OLVG West en het AMC. Ook hier draait het om het afstemmen van beleid, om kwaliteit en om communicatie tussen de ketenpartners in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis.  


Implementatie Zorgstandaard Integrale geboortezorg

In opdracht van EVAA (Eerstelijns Verloskundigen Amsterdam Amstelland) begeleiden we werkgroepen die elementen uit de Zorgstandaard uitwerken en zo voorbereiden dat ze in de VSV’s verder kunnen worden bewerkt en geimplementeerd. Op dit moment zijn drie elementen afgerond en drie andere zijn in bewerking. Afgerond en beschikbaar voor de VSV’s zijn:


Stedelijk Kraamzorgoverleg 

Sinds 2005 kent Amsterdam een stedelijk kraamzorgoverleg, voorgezeten door Elaa. Alle kraamzorgorganisaties die in Amsterdam actief zijn, komen vier keer per jaar bijeen. Ze maken inhoudelijke afspraken over de zorg, bespreken knelpunten in de zorg, en stemmen beleid af. Het doel is dat Amsterdamse kraamgezinnen goede en eenduidige kraamzorg krijgen. Om de afstemming en overdracht met de naaste ketenpartners te borgen, nemen aan het overleg ook een vertegenwoordiger van de eerstelijns verloskundigen en van de jeugdgezondheidszorg deel. Zo zijn bijvoorbeeld ketenbrede afspraken gemaakt over veilig mailen en het wegen van baby’s in de kraamweek.


Tekort aan verlosbedden  

Er is in Amsterdam een tekort aan verlosbedden. Eerstelijns verloskundigen verliezen veel tijd met rondbellen als zij een zwangere of barende willen insturen. In acute situaties vormt dit een risico. Elaa zette dit knelpunt op de agenda en organiseerde een spoedzorgoverleg met de eerstelijns verloskundigen, ziekenhuizen en het ROAZ. Hierin werd besloten tot uitbreiding van het Acuut Zorgportaal: een webapplicatie waarmee verloskundigen in een oogopslag kunnen zien in welk ziekenhuis hun cliënt terecht kan op de verloskamer of NICU. Vanaf eind juli 2017 werken de verloskundigen en ziekenhuizen met de webapplicatie. Elaa begeleidt dit project. Klik hier voor de handleiding. De capaciteit blijft een aandachtspunt. 

Voor het bijhouden van weigeringen in de ziekenhuizen óf het niet terecht kunnen (‘op rood staan’ van een ziekenhuis in het Acuut Zorg Portaal) is een verzameldocument aangemaakt. Aan verloskundigen wordt gevraagd hierin hun weigeringen bij te houden.

Meer weten? Bel of mail met