Centering zwangerschap: groepsgewijze verloskundige zorg

Bij centering pregnacy of centering zwangerschap, zoals dat tegenwoordig heet, gaat het om groepsgewijze verloskundige zorg. Deze methode staat centraal bij een pilot die binnenkort van start gaat in Amsterdam Noord. Bij alle verloskundige praktijken in dat stadsdeel die centering zwangerschap aanbieden, is dan de eerste afspraak ook direct in groepsverband.

Iemand die alles van centering zwangerschap weet, is verloskundige Meike Leurink, eigenaar van Liva Verloskundig Centrum. “Bij centering zwangerschap vinden de reguliere medische controles plaats, zoals bloeddruk, gewicht en dergelijke. Maar daarnaast komen er tijdens de groepsbijeenkomst onderwerpen aan bod over alle aspecten van zwangerschap, leefstijl, bevalling, kraambed, enzovoort.” Enthousiast: “Er wordt veel meer besproken dan mogelijk is bij een individuele controle. Want naast de informatie die wij als verloskundigen geven, vinden vooral veel gesprekken plaats tussen de zwangeren zelf. Het is echt een combinatie van verloskundige zorg, het uitwisselen van kennis en informatie en sociale ontmoeting en dat werkt heel goed, is mijn ervaring.”

 

Onderlinge steun

En ervaring heeft Meike in hoge mate na vele jaren werken volgens deze methode. “Je ziet in de groep cohesie ontstaan. Met onderling vertrouwen, vrouwen hebben steun aan elkaar, er is aandacht voor elkaar, vragen en onzekerheden komen aan bod. Buiten de bijeenkomsten houden ze vaak contact via een app, bieden ondersteuning bij somberheid, stimuleren elkaar voor borstvoeding. Tijdens een zwangerschap en net na de bevalling komt er veel op vrouwen af en aandacht voor elkaar is dan zo waardevol. De uitkomsten zijn over het algemeen ook beter, omdat deelnemers zich bewuster zijn van hun zwangerschap.”

 

2023 11 27 Meike LeurinkNegen bijeenkomsten

“Bij centering zwangerschap gaat het om 9 bijeenkomsten in de zwangerschap, en dan nog een laatste bijeenkomst als alle baby’s zijn geboren”, licht Meike toe. “Per groep zijn er minimaal 10 en maximaal 14 zwangeren die ongeveer dezelfde tijd zijn uitgerekend. Tijdens de bijeenkomsten vindt ook bij iedere zwangere een uitwendig onderzoek plaats om de groei, ligging en hartactie van de baby te beoordelen, terwijl de co-begeleider bij de groep is.”

Glimlachend: “Sommige vrouwen aarzelen als ze een voorstel tot deelname krijgen, ‘ik ben niet zo van groepen’. Ik bied hen altijd aan om de eerste en tweede bijeenkomst te proberen en de meeste vrouwen blijven vervolgens, omdat ze ervaren dat het prettig en zinvol is. Deelname is niet vrijblijvend. Na de derde bijeenkomst laten we geen andere deelnemers meer toe, omdat de groep zich dan al echt heeft gevormd en het belangrijk is dat het veilig voelt.”

Ze vervolgt: “Meestal is de zesde bijeenkomst met partners. Een vadercoach gaat met de mannen in gesprek over hun rol als partner tijdens de zwangerschap en bevalling, het aanstaande vaderschap en dergelijke. Niet alle partners komen, met 12 zwangeren in centering zwangerschap, is een opkomst van 7 mannen een heel mooie score. Tegelijk zijn de deelnemende mannen naderhand altijd enthousiast en ontstaan er bij die mannen zelfs ook wel eens app-groepen.”

 

Sinds kort krijgen we per zwangere een tarief van de zorgverzekeraar, zo fijn. Daarnaast betaalt de gemeente de inzet van de vadercoach.

 

Financiering

Voor het geld hoeven de verloskundigen dit niet te doen. Meike: “Centering zwangerschap vergt veel tijd, niet alleen de bijeenkomsten zelf, maar ook de voorbereiding. Want iedere zwangere krijgt een uitwendig onderzoek en daarop moet je je voorbereiden, gefocust zijn op het verloskundig deel van iedere individuele zwangere. Financieel schoten we er bij in, maar juist omdat we als verloskundigen de meerwaarde echt zien van deze aanpak, zijn we er desondanks mee doorgegaan.” Blij: “Sinds kort krijgen we per zwangere een tarief van de zorgverzekeraar, zo fijn. Daarnaast betaalt de gemeente de inzet van de vadercoach.”

 

Proeftuin

Vooral voor zwangeren in een kwetsbare positie is de meerwaarde groot en daarom is er de proeftuin om meer zwangeren in Amsterdam Noord in centering zwangerschap te krijgen. TNO doet onderzoek naar de uitkomsten van deze pilot. Meike: “Dat houdt in dat vrouwen direct al bij de eerste afspraak bij de verloskundige in groepsverband voorlichting en informatie over de zwangerschap krijgen. Zo worden ze goed geïnformeerd over leefstijl en de onderzoeken in de zwangerschap en ervaren ze direct wat centering zwangerschap inhoudt. Hopelijk leidt dat tot meer deelname. Want zwangerschap is voor elke vrouw een bijzondere periode in haar leven en centering zwangerschap kan daar een waardevolle bijdrage aan leveren.”

 

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws

De gemeente Amsterdam vindt het belang van vroeg begonnen, veel gewonnen groot. Nu ook de 1001...