Webinar Medicatiebeoordeling bij ouderen

In opdracht van het stedelijk programma Beter Oud in Amsterdam werd op 13 april jl. het webinar Medicatie Beoordeling Ouderen georganiseerd. 

In één uur gaven Birgit Oostveen (kaderhuisarts ouderen), Mariëtte Wüst (POH-S/O), Barbara Bijlsma (POH-O) en Menno Siegersma (apotheker) een presentatie. Birgit Oostveen ging nader in op kwetsbaarheid bij ouderen (op dia 9 en 10 staat een mooi overzicht). Mariëtte Wüst besprak welke rol de POH-O heeft  (op dia 3 staan de stappen volgens STRIP). Aan de hand van een casus lichtte Barbara Bijlsma toe wanneer er aanleiding zou zijn voor de POH-O om een MBO te starten. Tot slot besprak Menno Siegersma de rol van apotheker en benadrukte hij het belang van een aantal randvoorwaarden (zie dia 7).

 

Een paar aandachtspunten:

  • Ouderenzorg is netwerkzorg. Denk hierbij ook aan je collega’s in de huisartspraktijk zoals doktersassistenten; waarnemers. En vergeet de mantelzorgers niet.
  • De apotheek kan patiënten > 75 jaar en > 10 medicijnen gemakkelijk uitlijsten.
  • Vraag voorafgaand aan een huisbezoek de actuele medicijnlijst op bij de apotheek (in de episodelijst kan de informatie uit het ziekenhuis ontbreken).
  • Denk ook aan het in kaart brengen van de zelfzorgmedicijnen, inclusief vitaminesupplementen!

 

Enkele reacties uit de evaluatie van het webinar:

  • Het belang van medicatie veiligheid bij ouderen
  • De samenwerking binnen de huisartspraktijk en met de apotheker
  • Duidelijk, concreet en praktisch webinar

 

 

Download hier de presentaties en de STRIP (Systematic Tool to reduce Inappropriate Prescribing; dit beschrijft de uitwerking van het stappenplan mediactiebeoordeling).


Download hier de presentatie 'Medicatiegebruik bij ouderen'. 

 

Meer weten? Bel of mail met