Regionaal organiseren paramedici

Op persoonlijke titel is het lastig om direct afspraken te maken met huisartsen, zorgverzekeraars, gemeenten of andere zorgorganisaties. Als je samenwerkt met andere paramedici lukt dat wel.  Op regionale schaal kun je daadwerkelijk goede afspraken maken met samenwerkingspartners voor grote patiëntgroepen. 

Regionaal organiseren levert meer voordelen op voor paramedici. Bijvoorbeeld het samen organiseren van kennisdeling, scholing, innovatie of samen efficiënter inkopen. De ROS’en in Nederland, waaronder Elaa, zijn partner van het programma Organisatiegraad Paramedische Zorg. Dit programma helpt paramedici bij het opzetten van een nieuwe samenwerking en het professionaliseren van bestaande samenwerking. 

 

Samen sta je sterker

Sommige paramedici zijn al betrokken bij een multidisciplinair netwerk of werken al samen met een paramedische beroepsgroep. Maar samen staan logopedisten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten en huidtherapeuten sterker. 

In de regio’s Friesland, Zeeland, West Noord-Brabant, Agglomeraat Haarlem, Rijnmond/Drechtsteden en Zuid-Limburg worden dialoogsessies georganiseerd, bijeenkomsten waarin samenwerkingsverbanden en netwerken de mogelijkheden voor paramedische samenwerking in de regio verkennen. Daarnaast worden paramedici bij het vergroten van hun organisatiekracht in de regio’s begeleid door ROS adviseurs; je hoeft niet zelf het wiel uit te vinden. Na de zomer beginnen de dialoogsessies ook in vier andere regio’s. Zo bereiken we verschillende samenwerkingsverbanden in het hele land.

 

Platform Samen sterk in de regio

Op het platform Samen sterk in de regio vind je tools, zoals voorbeeldstatuten of financiële tips. Ook kun je ervaringen uitwisselen met andere netwerken en samenwerkingsverbanden van paramedici uit het land. Alle paramedici in Nederland (logopedisten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten en huidtherapeuten) kunnen zich aanmelden voor het platform.

Op organisatiegraad.nl lees je meer over het programma Organisatiegraad Paramedische Zorg.

 

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws

De wijkgerichte brede aanpak W in de Wijk (voorheen GGZ in de wijk) zorgt ervoor dat mensen met...

De GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) is een twee jaar durend leefstijlprogramma voor mensen...