Kennisbank Ouderen

Algemeen

Cognitieve screening oudere migranten | flyer

Informatieblad voor Amsterdamse huisartsen en POH-Ouderen. Voor een cognitieve screening bij oudere eerste generatie migranten kunnen huisartsen een getrainde specialist ouderengeneeskunde (SO) of POH-Ouderen inschakelen. Door deze screening in de eerste lijn aan te bieden, hopen we meer ouderen met cognitieve problemen te bereiken.

Beter Oud in Amsterdam

Aandachtspunten en adviezen vanuit ouderen | poster

Deze poster is ontwikkeld, in samenwerking met het Ben Sajet Centrum, tijdens het project Beter Oud in Amsterdam. Input voor deze poster is gegeven door ouderenvertegenwoordigers. En daarbij de resultaten uit diverse interviews met kwetsbare ouderen in hun eigen thuissituatie door onderzoekers Yvonne La Grouw (VU) en Hein van Hout (VUmc).

Beter Oud in Amsterdam - Monitoring programma

Nulmeting en behoeftemeting 2019

Onderdeel van het programma Beter Oud is het uitvoeren van een inventarisatie onder alle huisartsen in Amsterdam. Elaa heeft in opdracht van de Amsterdamse Huisartsen alliantie, middels de zorggroepen, deze inventarisatie uitgevoerd. Het doel van deze inventarisatie is een nul- en behoeftemeting op de witte vlekken van ouderenzorg.

Beter Oud in Amsterdam - POH-Ouderen

Functieomschrijving POH-Ouderen in een huisartsenpraktijk Amsterdam e.o.

Deze functieomschrijving biedt een stedelijke beschrijving van de functie Praktijkondersteuner Ouderen (POH-O) vanuit de Amsterdamse Huisartsen alliantie, op basis van de propositie POH-O.

Palliatieve zorg

7 tips om palliatieve zorg te verbeteren

Het Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam/Diemen heeft een aantal verbeterpunten omschreven, die de zorgervaring voor de patiënt zal verbeteren. Deze punten komen voort uit eigen ervaringen en de ervaringen van mensen in hun netwerk. 

Spoedzorg

Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amsterdam

Ouderen die zelfstandig thuis wonen, kunnen plotseling tijdelijke opvang nodig hebben. Bijvoorbeeld na een val of delier. Huisartsen en spoedeisende hulp (SEH) artsen kunnen deze patiënten bij het Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amsterdam (ATZA) melden voor een tijdelijke opname in de ouderenzorg. Het aanmeldportaal maakt het mogelijk om via één centraal telefoonnummer snel een goede tijdelijke plek te regelen. Het is een samenwerking tussen V&V organisaties in Amsterdam.

Op deze pagina staat het telefoonnummer en de werkwijze.