Geslaagde en inspirerende scholing over samenwerking rond ADHD en autisme

Elaa heeft in opdracht van de Stuurgroep GGZ en Adviesgroep GGZ van de Amsterdamse Huisartsenalliantie de scholing ‘Wie doet wat bij ADHD en autisme? Het vormgeven van samenwerking bij schaarste in de zorg’ voor POH-GGZ en huisartsen georganiseerd. Het was een geslaagde en inspirerende bijeenkomst.

Deelsessie autisme

Leo Kannerhuis en Voorzet verzorgden de deelsessie over autisme. De take-home message was onder andere dat autisme in de kern niet behandelbaar is. Advies is om hulpvraaggericht te werken, waarbij begeleiding bij autisme iets anders is dan behandeling. En betrek het sociaal domein. Begeleiding in de vorm van coaching wordt door het Buurtteam georganiseerd, niet via het Leo Kannerhuis. In het geval van een comorbiditeit, zoals een depressie, dient deze te worden behandeld volgens de richtlijnen. Bij sprake van medicatievoorschrijving wordt aangeraden: ‘start low and go slow’.

Laagdrempelig overleg met het Leo Kannerhuis is dagelijks mogelijk tijdens het aanmeldoverleg tussen 13.00-14.00 uur of het psychiatersoverleg tussen 16.00-16.30 uur. Kijk voor initiatieven in het sociaal domein op WegwijsGGZ.

ADHD workshop

De ADHD workshop werd georganiseerd door GGZ inGeest en ADHDcentraal. ADHD kan het dagelijks functioneren, waaronder werk, relaties en de (mentale) gezondheid, negatief beïnvloeden. Als patiënten hieronder lijden kunnen diagnostiek en behandeling helpend zijn om gerichter comorbiditeit en functioneringsproblemen te voorkomen.

Tips van ADHDcentraal: De POH-GGZ en huisartsen zijn van harte welkom om te overleggen over eventuele aanmelding of voor medicatieconsultatie (ook voor niet-ingeschreven patiënten). Daarnaast wordt aangeraden om bij verwijzing aanvullende informatie over de somatische en psychiatrische voorgeschiedenis te geven en kort uitleg te geven waarom er aan ADHD wordt gedacht. Mail voor meer informatie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij GGZinGeest is voorafgaand aan een verwijzing overleg mogelijk via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Daarnaast is overleg mogelijk: gedurende de behandeling over somatische bijzonderheden en naderhand over de overname van medicatie en controle. Versnelde heraanmelding is mogelijk binnen 6 maanden. Verder zijn er opties geopperd hoe de wachtlijsten gezamenlijk kunnen worden verkort.

Paneldiscussie

Na de workshops was de paneldiscussie. Hier kwam naar voren dat bij ADHD en autisme vanuit DSMV vaak in diagnoses wordt gedacht, wat ertoe leidt dat GGZ de enige oplossingsrichting lijkt. Terwijl er ook hulp dichtbij huis in de wijk en in het eigen netwerk geboden wordt. Hiervoor moet je vanuit het perspectief van een persoon met bepaalde persoonlijkheidskenmerken kijken. Het is belangrijk om hierin een onderscheid te maken tussen hulp voor een comorbiditeit en juiste ondersteuning voor een persoon met autisme of ADHD.

Het streven is om de wachtlijsten in de GGZ te verkorten door het palet van hulp te verbreden met initiatieven buiten de GGZ. Hierbij kan gedacht worden aan ervaringsdeskundigheid, hulp vanuit het Buurtteam, de herstelacademie en het gebruik van de consultatiefunctie van SGGZ. Opmerking hierbij is nog wel dat er een verbeterslag te maken is in de randvoorwaarden. Daarnaast is er behoefte aan een contactpersoon met overzicht van de verscheidene initiatieven. Uit de paneldiscussie kwam ook naar voren dat er geen pasklare eenvoudige oplossingen zijn. Er moet nog veel veranderen om iedereen goede zorg te kunnen blijven bieden. De energie in de kerk was positief en de aanwezigen waren ervan doordrongen dat dit iets is wat we samen moeten oppakken.

Deelnemers aan de paneldiscussie waren Nynke Vlieger, directeur Buurtteam Amsterdam Centrum, Michael Milo, verbinder en Programmamanager GEM, Eefje Suk, psychiater bij Arkin en Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam, en Pascal van IJzendoorn, ervaringsdeskundige en vertegenwoordiger Expertisenetwerk Autisme Amsterdam.

Presentaties

 

Deel dit bericht

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws

De wijkgerichte brede aanpak W in de Wijk (voorheen GGZ in de wijk) zorgt ervoor dat mensen met...

Door de wachtlijsten in de gespecialiseerde zorg ontstaat er een stuwmeer in de eerstelijnszorg....

Er is een nieuwe voorziening in Amsterdam, waar mensen met psychische klachten terecht kunnen in...

Via Welzijn op Recept kunnen huisartsen Amsterdammers met psychosociale problemen verwijzen naar...