Amsterdamse huisartsen maken meerjarige afspraken met Zilveren Kruis

Huisartspraktijken in Amsterdam en omgeving hebben meerjarige afspraken met Zilveren Kruis gemaakt. Hiermee kunnen de ketenzorgprogramma’s in Amsterdam e.o. het programma Beter Oud in Amsterdam, het programma Gezondheidsverschillen en andere projecten en innovaties worden bekostigd.

Voorzitter Katinka Prince: “Ik ben trots te delen dat we goede afspraken hebben gemaakt met Zilveren Kruis, waardoor we als huisartspraktijken kunnen bijdragen aan het aanpakken van de uitdagingen in onze mooie stad. Samen met lokale partners zetten we onder andere in op het goed omgaan met de vergrijzing en de grotere zorgvraag, het verkleinen van de gezondheidsverschillen en het organiseren van een huisarts voor iedere inwoner.” Dion Zoontjes, penningmeester vult aan: “We hebben een goed resultaat en kunnen de continuïteit van de ingezette programma’s waarborgen zodat de huisartsenpraktijken kunnen blijven investeren in hun personeel, passende zorg en andere toekomstbestendige interventies. We hebben bij het maken van de afspraken geprobeerd om het administratief zo eenvoudig mogelijk te maken.”

De Amsterdamse Huisartsenalliantie (AHa) is het aanspreekpunt en vertegenwoordiger van alle zorggroepen en huisartsenpraktijken in Amsterdam en omgeving. Met dit samenwerkingsverband is er één aanspreekpunt voor en één vertegenwoordiger namens alle huisartsenpraktijken in Amsterdam e.o. voor stedelijke thema’s als spoedzorg, samenwerking met thuiszorg en ziekenhuizen, GGZ, jeugdzorg en preventie.

Bron: AHa

 Foto: V.l.n.r: Marieke de Graaf (bestuurssecretaris AHa), Rosa Torres Barrera (managementassistent AHa), Edmée van den Akker (zorginkoper Noordwest Nederland Zilveren Kruis), Femmy Muller (Regio coördinator Amsterdam Zilveren Kruis), Katinka Prince (voorzitter bestuur AHa), Dion Zoontjes (penningmeester bestuur AHa), Paulien van Hessen (secretaris bestuur AHa), Angelique Vlaswinkel (financieel adviseur AHa)

Gerelateerd nieuws

In opdracht van het stedelijk programma Beter Oud in Amsterdam werd op 7 september 2023 het...

Eind november organiseerde Elaa samen met stichting PaTz een inspiratiebijeenkomst voor PaTz...

Vanuit het platform wijkverpleegkundige zorg, Zorg in de Wijk en Amsterdam Vitaal & Gezond wordt...