Questio Centrum voor Levensvragen

Bij Questio werken geestelijk verzorgers die speciaal zijn opgeleid voor begeleiding van vragen rondom zingeving, kwaliteit van leven, sterven, levensbeschouwing, religie en spiritualiteit. Zij bieden een luisterend oor, helpen om gedachten te ordenen en begeleiden bij rouw en verdriet. 

 

Wat zijn levensvragen?

Iedereen komt in het leven vragen tegen die je raken en die soms moeilijk zijn. Het verlies van iemand die belangrijk voor je is, als je ernstig ziek bent of als je eenzaam bent of weet dat je einde nadert. Het is fijn als je die vragen met familie of vrienden kunt delen maar soms is het gemakkelijker om dit met een ‘vertrouwde vreemde’ te doen. Geestelijk verzorgers bieden daarbij ondersteuning. Zij helpen bij vragen over leven en dood, geloof en ongeloof, angst en vertrouwen, zaken uit het verleden, het heden en de toekomst; alles kan onderwerp van gesprek zijn. Alles is vertrouwelijk en mag alleen met toestemming worden besproken met anderen. 

 

Voor professionals 

Op de website lees je wat Questio kan betekenen voor organisaties en (zorg)professionals. Zoals begeleding bij een moreel beraad of intervisie en scholingsaanbod. Ook is er een informatieve flyer beschikbaar voor patiënten/cliënten.

Bron: Questio


Rol Elaa 

Wanneer aan mensen wordt gevraagd waar zij willen overlijden, dan antwoordt 73% dat zij graag thuis willen sterven. Uiteindelijk sterft 36% procent daadwerkelijk thuis (niet-acute sterfte), bij ouderen is dit 25% (bron: project PalliSupport 2019). Dit percentage zal de komende jaren toenemen. Elaa richt zich daarom op verbetering van palliatieve zorg in de eerste lijn. Het doel is dat mensen in hun laatste levensfase en hun naasten in samenhang de zorg en ondersteuning krijgen die aansluit op hun wensen en behoeften. 

 

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws

In opdracht van het stedelijk programma Beter Oud in Amsterdam werd op 7 september 2023 het...

Eind november organiseerde Elaa samen met stichting PaTz een inspiratiebijeenkomst voor PaTz...

Vanuit het platform wijkverpleegkundige zorg, Zorg in de Wijk en Amsterdam Vitaal & Gezond wordt...