Handreiking kwetsbare ouderen thuis

De handreikingspartijen hebben vanuit een gezamenlijke ambitie een handreiking ontwikkeld waarin persoonsgerichte, proactieve en samenhangende zorg aan kwetsbare ouderen wordt beschreven. De handreiking geeft professionals richting hoe de samenwerking rondom (zeer) kwetsbare ouderen – met een complexe domeinoverstijgende zorgvraag - er in de praktijk uit kan zien. Elaa heeft samen met de AHa meegewerkt aan deze handreiking.  

In diverse regio’s is men al volop bezig met het maken van multidisciplinaire samenwerkingsafspraken. Tegelijkertijd zien de handreikingspartijen dat de ambitie nog niet in elke regio is bereikt dan wel een stabiele situatie vormt. De handreikingspartijen vragen zich af wat er aanvullend moet gebeuren om deze ambitie te bereiken.

Het plan van aanpak bestaat uit een verkenning van de stand van zaken rondom de implementatie en het gebruik van de handreiking, concrete vervolgacties ten behoeve van de vervolg implementatie, met een inschatting van tijd en verantwoordelijkheid en een passende governance.

In 2030 ontvangen thuiswonende (zeer) kwetsbare ouderen in elke regio in Nederland proactieve, samenhangende en persoonsgerichte zorg en ondersteuning, zoals omschreven in de handreiking ‘Kwetsbare ouderen thuis’.

Dit is de gezamenlijke ambitie van handreikingspartijen bestaande uit Actiz, InEen, KNGF, KNMP, Laego, LHV, NHG, Patiëntenfederatie Nederland, SWN, VNG, V&VN en ZN. 

 

3 hoofdactiviteiten

Eind oktober is het plan van aanpak vervolgimplementatie handreiking kwetsbare ouderen thuis aangeboden aan VWS. Hiermee rond InEen de opdracht van VWS af om tot een plan van aanpak te komen met de twaalf andere handreikingspartijen. In het plan van aanpak staan drie hoofdactiviteiten centraal: herijking van de inhoud; kennisdeling; verspreiding en samenwerking in de wijk. Zowel in het IZA als in het programma WOZO heeft de implementatie van de handreiking een plek. Met dit plan van aanpak kunnen we daarmee concreet aan de slag. 

 

Randvoorwaarden

De komende tijd staat met name in het teken van het organiseren van de randvoorwaarden, zoals financiering van de activiteiten en het aanstellen van een externe projectleider. Voor de bekostiging van activiteiten, zoals beschreven in de handreiking, beoogt NZa een structurele bekostiging per 2024. InEen heeft gereageerd op het conceptadvies. De NZa zal een schriftelijke terugkoppeling geven over hoe de individuele consultatiereacties zijn meegenomen in het definitieve advies. Het definitieve adviesrapport van de NZa wordt begin 2023 verwacht. 

 

Contact

Voor vragen over de handreiking of het plan van aanpak mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (InEen). Voor vragen over de bekostiging of consultatie mail met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (InEen). 

Bron: InEen 

Gerelateerd nieuws

In opdracht van het stedelijk programma Beter Oud in Amsterdam werd op 7 september 2023 het...

Eind november organiseerde Elaa samen met stichting PaTz een inspiratiebijeenkomst voor PaTz...

Vanuit het platform wijkverpleegkundige zorg, Zorg in de Wijk en Amsterdam Vitaal & Gezond wordt...