SPECIALS

Jeugd en gezin

Zorg voor de jeugd: klein begonnen, veel gewonnen!

Er gebeurt veel op het gebied van hulp en ondersteuning aan kinderen en jongeren. Maar er zijn ook structurele tekorten. Dat brengt uitdagingen en dilemma’s met zich mee: als vooral wordt ingezet op hulp voor de meest kwetsbare kinderen kan minder worden geïnvesteerd in vroege signalering en (tijdiger) aanpak van lichtere zorg. Terwijl op lange termijn waarschijnlijk veel dure specialistische jeugdhulp kan worden voorkomen door vroeger in te grijpen. En door niet alleen te richten op de kinderen maar vooral ook op ouders en de problemen die zij eventueel hebben zoals geldzorgen, werkeloosheid en relatieproblemen.

Elaa is betrokken bij veel projecten rondom jeugd en in veel overleggen die gaan over verdeling van de schaarse middelen, inkoop van jeugdhulp en de rol die eerstelijnsprofessionals kunnen nemen bij het eerder signaleren en breed kijken naar de context van gezinnen met (beginnende) problemen.

In deze special komen 10 (zorg)professionals aan het woord in 7 artikelen over het thema jeugd en gezin. Veel lees plezier!

Anne Annegarn
Themaleider jeugd en gezin

VIPP Babyconnect

"Deze week ontvingen we goed nieuws! Het ministerie van VWS heeft op 7 juni jl. de subsidieaanvraag goedgekeurd voor de implementatie van VIPP Babyconnect - digitale gegevensuitwisseling voor betere geboortezorg. Nu kunnen we écht aan de slag, daar zijn we heel blij mee.”

Hiske Stokvis
projectleider Babyconnect 

Lees meer

Goede start voor een kind: er is maar één kans

Goede start voor een kind: er is maar één kans

De stadsbrede coalitie Gezonde en Kansrijke Start zet in op de best mogelijke start in het leven van elk kind in Amsterdam, met een optimale kans op een veilige, gezonde en kansrijke toekomst. Een...
De best mogelijke start voor elk kind in Almere

De best mogelijke start voor elk kind in Almere

Het programma Kansrijke Start is opgezet om alle kinderen de best mogelijk start te geven in het leven. De eerste 1000 levensdagen, gerekend vanaf de conceptie, zijn cruciaal voor een optimale kans...
Verloskundigen zijn tijdens zwangerschap spil in netwerk-web

Verloskundigen zijn tijdens zwangerschap spil in netwerk-web

Antje Martje Bakker, directeur EVAA benadrukt de rol van verloskundigen tijdens een zwangerschap van kwetsbare vrouwen. “Verloskundigen zijn in die fase echt het spil in het netwerk-web. Zij zijn...
Huisarts en OKT: 1 + 1 = 3

Huisarts en OKT: 1 + 1 = 3

In Amsterdam is de jeugdgezondheidszorg onderdeel van de Ouder- en Kindteams. Deze bestaan uit jeugdartsen, jeugdpsychologen, jeugdverpleegkundigen en ouder- en kindadviseurs. Er zijn korte lijnen...
Belang van goede samenwerking huisarts - OKT

Belang van goede samenwerking huisarts - OKT

“Als de huisarts en het Ouder- en Kindteam goed samenwerken, met duidelijke afspraken en korte lijnen, leidt dat tot hoge kwaliteit van zorg en ondersteuning van gezinnen in de wijk.”
Aanpassing Amsterdams stelsel jeugdhulp

Aanpassing Amsterdams stelsel jeugdhulp

“Als preventie van ggz-problematiek moeten we de jeugd goed ondersteunen. Als we niet investeren in goede begeleiding van kwetsbare gezinnen en van kinderen die het nodig hebben, dan blijft het...
Kindermishandeling en huiselijk geweld

Kindermishandeling en huiselijk geweld

Kindermishandeling is een grote bedreiging voor de gezondheid en ontwikkeling van het kind en moet daarom worden bestreden. De huisarts heeft een belangrijke rol in het signaleren van...