Babyconnect - Digitale gegevensuitwisseling voor betere geboortezorg

Ruim 80 zorgorganisaties uit Amsterdam, Amstelland en Almere hebben de krachten gebundeld om de komende jaren digitale gegevensuitwisseling te realiseren voor een betere geboortezorg. Dat gaan ze doen onder de naam ‘Babyconnect Amsterdam – Amstelland – Almere’. Voor de implementatie heeft het ministerie van VWS op 7 juni jl. een subsidie toegekend. 

“Sinds 2019 zijn we in de regio met elkaar in gesprek over Babyconnect. Nu kunnen we écht aan de slag, daar zijn we heel blij mee. De inventariserende voorbereidingen gaan we omzetten in een concreet implementatieplan. Tijdens de feestelijke kick-off dinsdag 29 juni zullen we dit verder toelichten. De deadline voor uitvoering van het project ligt op 1 juli 2023. We hebben genoeg te doen,” aldus Corien van der Haar, projectleider Babyconnect.  

 

Wat is Babyconnect?

Babyconnect is een VIPP-programma voor gebruiksvriendelijke digitale gegevensuitwisseling tussen cliënten en zorgverleners, en zorgverleners onderling. Het doel is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar andere zorgverleners van de cliënt en haar kind, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts. 

 

Veilige geboortezorg

Digitale gegevensuitwisseling geeft een grote impuls aan kwaliteitsverbetering van de geboortezorg. Altijd up-to-date gegevens over de zwangere, de zwangerschap en het kraambed is essentieel voor veilige geboortezorg. Niet alleen maakt het de samenwerking tussen professionals beter en effectiever, ook maakt digitale gegevensuitwisseling het mogelijk dat de zwangere zelf altijd beschikt over haar eigen zwangerschapsdossier.

 

Wie doen mee?

Babyconnect Amsterdam - Amstelland - Almere bestaat uit een samenwerking van zeven zogeheten verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV's). Daarnaast zijn ook koepelorganisaties EVAA (eerstelijns verloskundigen) en KSVA (kraamzorg) aangesloten. Het gaat hierbij om ziekenhuizen, eerstelijnsverloskundigenpraktijken, echopraktijken en kraamorganisaties. Ook drie jeugdgezondheidszorgorganisaties maken deel uit van het partnerschap. Het wordt via een duaal projectleiderschap vanuit Elaa en Sigra uitgevoerd. Elaa is penvoerder en coördinerend projectleider; besluitvorming verloopt via de stuurgroep die bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de genoemde organisaties.

 

Landelijk

Het VIPP-programma helpt samen met andere landelijke partijen het pad te effenen voor de geboortezorgregio’s die met digitale gegevensuitwisseling aan de slag gaan. Babyconnect is een versnellingsprogramma voor informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional voor instellingen in de geboortezorg. Het programma wordt uitgevoerd door stichting Carecodex en mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. 

 

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws

De gemeente Amsterdam vindt het belang van vroeg begonnen, veel gewonnen groot. Nu ook de 1001...