Ouder- en Kindteams werken in Amsterdam steeds intensiever samen

Video: Voor de doelgroep huisartsen: hoe kunnen wij samenwerken zodat kinderen,
jongeren en hun ouders snel de juiste hulp en ondersteuning krijgen

 

Bespreek de mogelijkheden voor jouw praktijk met het OKT

De gemeente Amsterdam heeft budget beschikbaar gesteld om in geheel Amsterdam extra formatie ouder- en kindadviseurs en jeugdpsychologen in te zetten voor versterking van de samenwerking met huisartsen. In 2017 is de pilot ‘Ouder- en Kindteams verbonden met huisartsen’ gedaan, waar in vier pilotgebieden extra capaciteit ouder- en kindadviseur en jeugdpsycholoog zijn ingezet om de samenwerking tussen huisartsen en de Ouder- en Kindteams te versterken ten behoeve van gezinnen waarbij psychische en psycho-sociale problematiek speelt. Deze pilot laat goede resultaten zien, vandaar nu de stedelijke uitrol hiervan.

Pilot ‘Ouder- en Kindteams verbonden met huisartsen’

In de pilot zijn de Ouder- en Kindteams onder meer fysiek aangesloten bij of in de huisartsenpraktijken. Doel is dat de gezinnen in de pilotwijken profiteren van een intensievere samenwerking tussen huisarts en Ouder- en Kindteams en effectievere hulp, begeleiding of behandeling krijgen. Denk hierbij aan het inzetten van het Ouder- en Kindteam waar dat kan, waardoor verwijzing naar de specialistische jeugdhulp vaker kan worden voorkomen. Tijdens de pilot is met de praktijken contact gelegd en is de samenwerking écht op gang gekomen. De eerste maanden stonden vooral in het teken van elkaar leren kennen. Daarna groeide het vertrouwen, vooral door persoonlijke ontmoetingen en positieve ervaringen in gezamenlijke casussen. De huisartsen die het Ouder- en Kindteam ‘gevonden hebben’ zijn onverdeeld enthousiast en er wordt relatief minder doorverwezen naar specialistische jeugdhulp.

Inzetten extra formatie ouder- en kindadviseurs en jeugdpsychologen

De gemeente heeft er vertrouwen in dat huisartsen en Ouder- en Kindteams samen op de goede weg zijn. Er is daarom budget beschikbaar gesteld om in geheel Amsterdam extra formatie ouder- en kindadviseurs en jeugdpsychologen in te zetten voor een betere samenwerking. In 2018 richten de Ouder- en Kindteams zich graag op de huisartsen die hieraan mee willen werken. Wederkerigheid is daarbij van groot belang, zoals het gebruik van Zorgmail en het over en weer reageren op verzoeken om terugkoppeling. Met de extra formatie kunnen de Ouder- en Kindteams ingaan op initiatieven en vragen vanuit de huisartsen en nog meer maatwerk leveren. Dit kan variëren van aansluiten op de praktijk (informeel, of bespreken van casuïstiek), samen op huisbezoek gaan, tot een vast spreekuur in een huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum. Ook kunnen grotere, thema-gerichte bijeenkomsten worden georganiseerd, bijvoorbeeld over veiligheid van kinderen en de samenwerking met zowel Ouder- en Kindteams, als bijvoorbeeld Jeugdbescherming en Veilig Thuis.  

Voor meer informatie over de mogelijkheden in de buurt, neem dan contact op met het Ouder- en Kindteam voor een afspraak op maat. Lees ook de Nieuwsbrief van de pilot

 

Deel dit bericht

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws