Elaa ondertekent pact met impact 2023 - 2026

Op 6 juli jl. heeft Elaa het pact met impact 2023 - 2026 ondertekend tijdens de bijeenkomst van Aanpak Gezond Gewicht Almere. Het pact moet ervoor gaan zorgen dat netwerkpartners elkaar versterken om het percentage kinderen met een gezond gewicht te verhogen. 

 

Kernpunten van het pact

De deelnemers aan het pact, waaronder Elaa werken samen aan een Almere waarin kinderen van 0-12 jaar een gezond gewicht bereiken en behouden. De activiteiten, werkzaamheden en samenwerking van de deelnemende organisaties sluiten aan en dragen bij aan de opgave van de Aanpak Gezond Gewicht Almere. 

Belangrijke kernpunten van het pact zijn: 

  • We betrekken ouders actief bij activiteiten voor kinderen. 
  • We onderhouden het overzicht en de onderlinge relaties binnen het professionele netwerk.
  • We signaleren kinderen met minder goede motorische vaardigheden of zichtbaar overgewicht. 
  • We hebben een lange termijn planning voor minimaal 2023 t/m 2026.
  • We normaliseren gezond leven.
  • We geven het goede voorbeeld, en beginnen bij onszelf.
  • We creëren voldoende aanbod voor beweegactiviteiten dicht bij huis. 

 2023 07 06 Pact met impact 2

 

Rol Elaa

Elaa neemt deel aan de bijeenkomsten van de regiegroep van Aanpak Gezond Gewicht Almere. De regiegroep komt vier keer per jaar bij elkaar en monitort, verbind waar nodig en houdt het overzicht over de activiteiten aansluitend bij het pact. Met de kennis van Elaa uit het veld, fungeert het binnen de regiegroep als sparringpartner en verbindt het pact waar mogelijk/nodig met het netwerk van Elaa. De ambitie is om alle kinderen gezond en veilig te laten opgroeien. Ook als ze in een kwetsbaar gezin opgroeien. 

Gerelateerd nieuws

De gemeente Amsterdam vindt het belang van vroeg begonnen, veel gewonnen groot. Nu ook de 1001...