Jeugd

Ouder- en Kindteams (OKT)

Sinds 2015 zijn er in Amsterdam 22 Ouder- en Kindteams actief, in opdracht van de gemeente Amsterdam. Ouders, kinderen, jongeren en ook professionals die met jeugd werken, kunnen hier terecht met vragen en zorgen over opvoeden en opgroeien. De teams werken vanuit de wijk en op school. Daarnaast zijn er vier teams die zich specifiek richten op jongeren in het voortgezet onderwijs en hun ouders. Ook is er één team voor leerlingen op het MBO. 

Het OKT is een multidisciplinair samengesteld team, dat bestaat uit ouder- en kindadviseurs, jeugdartsen, jeugdpsychologen en jeugdverpleegkundigen. Hierdoor kan voor elk soort probleem de juiste professional en expertise worden ingezet. De medewerkers benutten de eigen kracht van gezinnen en de informele netwerken in de wijk. Ze werken meer systeemgericht dan klachtgericht. Het doel van deze integrale aanpak is:

  • vroegtijdig passende ondersteuning bieden 
  • zorgen dat kleine problemen klein blijven 
  • ernstige problematiek voorkomen  

Huisartsen kunnen kinderen en ouders met problemen verwijzen naar het Ouder- en Kindteam in de wijk.  

  • Als het antwoord op de vraag van een jeugdige patiënt niet (alleen) op medisch vlak ligt.
  • Als ouders opvoedingsvragen hebben.
  • Als het (aanstaand) ouderschap zorgen oproept.
  • Als er vragen of zorgen zijn rond een scheiding.
  • Als er psychische klachten en/of verslavingsproblemen spelen bij een jongeren of in het gezin.

Lees hier meer over wat het OKT voor u als huisarts kan betekenen 

Voor vragen zijn alle teams bereikbaar via de website. Ook is er een telefoonteam beschikbaar via 020-555 5961, toets 7 voor huisartsen.


De brug van OKT naar specialistische jeugdhulp

In maart 2017 ging de pilot ‘Juiste zorg op de juiste plaats’ van start. Huisartsen en Ouder- en Kindteam (OKT) trekken hierin intensief met elkaar op om kwetsbare kinderen en kinderen met psychosociale problematiek te identificeren, zodat zij vroeg ondersteund kunnen worden.

Ook onderzoekt men binnen deze pilot welke overbruggingszorg het OKT kan bieden aan kinderen die op een wachtlijst staan bij de specialistische GGZ. 


Workshop voor huisartsen & OKT's

Wat heb je als huisarts aan het Ouder- en Kindteam? Een persoonlijke kennismaking en inhoudelijke uitwisseling versterkt de samenwerking. Elaa organiseert daarom op aanvraag een gezamenlijke workshop voor huisartsen en het OKT in hun werkgebied. Wil je ook zo’n (gratis) workshop met jouw HAGRO, RHO of gezondheidscentrum? Neem dan contact op met onze adviseur Anne Annegarn.  

“Ik adviseer mijn collega’s om deel te nemen aan deze workshop” , zegt huisarts Hein Thiel. “Je verneemt wat het Ouder- en Kindteam (OKT) te bieden heeft aan ondersteuning: van adviesgesprekken tot behandeling door een jeugdpsycholoog. Huisartsen kunnen kinderen en ouders met problemen doorverwijzen naar het OKT. Dat voorkomt verwijzing van eenvoudige problemen naar de tweede of derde lijn. Als het gaat om ernstige problematiek, dan kunnen we nog steeds rechtstreeks doorverwijzen naar de specialistische GGZ. Maar voor het grootste deel van de zorgvragen volstaat het Ouder- en Kindteam.” In de workshop over samenwerking tussen huisartsen en het Ouder- en Kindteam (OKT) is ruimte voor uitwisseling met het OKT in uw eigen werkgebied. In een gesprek van twee uur leert u elkaar en elkaars expertise beter kennen. Uit ervaring weten we dat na deze kennismakingsworkshop het overleg met huisartsen en verwijzing naar het OKT beter op gang komt.   

Lees ook

 

Meer weten? Bel of mail met

Nieuws