Nieuw jeugdstelsel in Amsterdam: wat verandert er voor huisartsen?

Per 2021 kent Amsterdam een nieuw jeugdstelsel met minder aanbieders en minder administratieve lasten. Per 2022 gaat deze ook van kracht in de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel. 

Voor huisartsen in de rol van verwijzer verandert er nauwelijks iets. Het verwijsrecht blijft ongewijzigd: het staat de huisarts en de medisch specialist nog altijd vrij om naar (hoog)specialistische jeugdhulp te verwijzen. Wel gaat het dan om minder door de gemeente gecontracteerde aanbieders.

 

Rol Ouder- en Kindteam

Het blijft de bedoeling om het Ouder- en Kindteam te betrekken zodat door hen een analyse van de leefdomeinen gemaakt kan worden. Aanbieders krijgen de opdracht zich rond het Ouder- en Kindteam te organiseren. Zij kunnen, daar waar geen (hoog)specialistische hulp vereist is, hulp en ondersteuning inzetten. Door henzelf, het wijkteam of buurtteam (per april 2021) en de sociale basis.

Iedere huisartspraktijk kan gebruik maken van een vaste contactpersoon in het wijkteam. De contactpersoon maakt de afweging of hulp binnen het Ouder- en Kindteam kan worden geboden of dat er alsnog verwezen wordt. De verwijzing vindt altijd in overleg plaats met de huisarts.

In 70% van de huisartsenpraktijken is deze samenwerking tot stand gekomen. De komende tijd wordt deze samenwerking versterkt en uitgebouwd. De gemeente Amsterdam houdt de huisartsen op de hoogte van de ontwikkelingen in gesprek met de vertegenwoordiger van de Amsterdamse Huisartsen alliantie. 

Lees ook: (hoog)specialistische jeugdhulp in Amsterdam

 

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws

De gemeente Amsterdam vindt het belang van vroeg begonnen, veel gewonnen groot. Nu ook de 1001...