Onderzoek samenwerking en verwijsgedrag naar jeugdhulpverlening

Elaa is in opdracht van de gemeente Amsterdam al enkele jaren betrokken bij het bevorderen en stimuleren van de samenwerking tussen huisartsen en Ouder- en Kindteams. Die samenwerking is inmiddels goed op gang gekomen.  

Dit jaar doen wij onderzoek onder Amsterdamse huisartsen naar samenwerking met en verwijsgedrag naar jeugdhulpverlening. Hiermee hopen we inzicht te krijgen in verwijsroutes van de huisartsen naar jeugdhulp en de motivaties hierbij. We hebben hiervoor een vragenlijst ingezet en interviews afgenomen waarbij naar aanleiding van de resultaten uit de enquête verdiepende vragen gesteld kunnen worden. Ook wordt nadrukkelijk gevraagd naar best practices en routes die mogelijk voorafgaan aan een verwijzing naar specialistische jeugdhulp. 

We zijn erg blij met de respons tot nu toe, waarvoor onze hartelijke dank. Het onderzoek zit nu in de afrondende fase, de volgende keer zullen we de resultaten met jullie delen. Hieronder vast één reactie op de vraag ‘Welke voordelen ervaar je in de samenwerking met het OKT’:  

“snel schakelen, mensen die je kent, dichtbij, laagdrempelig, meedenken”  

  
Bij dit onderzoek komen ook de reeds bekende succesfactoren voor samenwerking heel duidelijk naar voren. Dat zijn: elkaar persoonlijk kennen, elkaar snel kunnen bereiken en elkaar via terugkoppeling op de hoogte houden van hoe het met een kind of een gezin gaat. 

 

Ouder- en Kindteam

Het Ouder- en Kindteam is een multidisciplinair samengesteld team, dat bestaat uit ouder- en kindadviseurs, jeugdartsen, jeugdpsychologen en jeugdverpleegkundigen. Hierdoor kan voor elk soort probleem de juiste professional en expertise worden ingezet. In Amsterdam zijn 22 Ouder- en Kindteams actief, in opdracht van de gemeente Amsterdam.  
  

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws

De gemeente Amsterdam vindt het belang van vroeg begonnen, veel gewonnen groot. Nu ook de 1001...