Ondersteuning Buurtteams bij financiële problemen

Met de torenhoge inflatie en de sterk stijgende energiekosten komen steeds meer mensen in financiële problemen. In Amsterdam kunnen de Buurtteams bewoners helpen om hun geldproblemen aan te pakken. Er is vaak meer mogelijk dan mensen denken. 

“Er is daadwerkelijk sprake van een armoedecrisis”, stelt Conny Blokker vast. Zij is werkzaam als budgetcoach en energiecoach in een Buurtteam in Amsterdam Noord. Het aantal hulpvragen van financiële aard neemt toe, heeft ze reeds ervaren. “Niet alleen van mensen met een uitkering, maar ook van werkenden met een inkomen net boven het sociaal minimum. Voor een aantal voorzieningen valt deze groep buiten de boot, maar ook zij kunnen moeilijk rondkomen.”

 

Pak je kans

Conny houdt veel budget-op-maat-gesprekken. “Mensen die willen besparen, help ik inzicht te krijgen in hun financieel huishoudboekje. Ook kan ik een check inkomensreparatie uitvoeren. Mensen die onder de sociale norm leven, kunnen een aanvulling aanvragen, maar dat is bij hen niet altijd bekend. Zoals ook niet iedereen op de hoogte is van de verschillende regelingen van gemeente Amsterdam voor mensen met een laag inkomen, onder de noemer ‘Pak je kans’.” Voorbeelden zijn de stadspas, OV-vergoeding voor mantelzorgers, extra geld voor chronisch zieken, geld voor ouders voor schoolspullen of sport voor hun kinderen, en gratis openbaar vervoer in Amsterdam voor aow’ers. Conny vult aan: “In elk Huis van de Wijk vinden veel gratis activiteiten plaats. Niet alleen creatief of mindfullness, maar ook bijvoorbeeld spreekuur voor statushouders in hun eigen taal.”

 

Preventie

Preventie en vroegsignalering noemt Conny essentieel. “Daarmee kun je voorkomen dat mensen in het diepe schuldenravijn terechtkomen. In het project ‘Vroeg er op af!’ worden mensen met betalingsachterstanden van huur, zorgverzekering of energie thuis bezocht om de problemen door te spreken, om zo verergering te voorkomen.” Preventie is ook de reden dat Buurtteams zo laagdrempelig mogelijk werken.

conny blokkerConny: “We houden spreekuren op scholen, zitten in de Huizen van de Wijk. Er is hechte samenwerking met schuldhulpverlening, en met Ouder- en Kindteams, want bij gezinsproblematiek is er vaak mede sprake van geldzorgen.” Ze wijst ook op de mogelijkheid van gratis hulp van sociaal raadslieden. “Zij bieden informatie op sociaaljuridisch gebied en helpen bijvoorbeeld bij vragen over wet- en regelgeving, klachten over instanties, toeslagen, uitkeringen of loon en belastingaangiften.” Dit alles kunnen de Buurtteams niet alleen, ze worden ondersteund door specifiek daartoe opgeleide vrijwilligers. 

 

Energie

Ze vervolgt: “Inmiddels is er ook een crisisspreekuur voor de energieproblematiek. Mensen kunnen daar terecht met al hun vragen rondom energie.” Een onderwerp dat haar aan het hart gaat, naast budgetcoach is Conny energiecoach. “Tijdens huisbezoeken geef ik bespaartips. Hoe kunnen mensen invloed uitoefenen op hun gas-, stroom- en waterverbruik? Bij die gesprekken overhandig ik een ‘bespaarbox’, met enkele producten die van nut kunnen zijn, zoals een douchetimer, ledlampen en aluminiumfolie voor achter de verwarming.”

 

Stress-sensitief werken

Geldzorgen veroorzaken stress en de aanpak van de Buurtteams is daarop afgestemd. “We werken stress-sensitief”, verklaart Conny. “Belangrijk onderdeel is dat je als hulpverlener weet welke impact stress kan hebben op de persoon. En hem zoveel mogelijk zelf de keuzes laten maken.” Ze is geneigd om zelf een stappenplan op te stellen, geeft ze eerlijk toe, maar “het moet dus vanuit de cliënt komen, zodat het beklijft en hij meer gemotiveerd is. Alle Buurtteam-medewerkers zijn in deze methode getraind.”

 

“Juist die korte lijnen in de keten en die onderlinge verbinding zijn belangrijk in de aanpak van armoede!” 

 

Verbinding met medisch domein

De stress die armoede met zich meebrengt, heeft direct invloed op de mentale en fysieke gezondheid. “We werken daarom ook veel samen met zorgverleners”, geeft Conny aan. “’Het maatschappelijk werk van het BovenIJ-Ziekenhuis verwijst rechtstreeks naar mij. En de Buurtteams van Amsterdam Noord zijn verbonden aan het project ‘Gezond Noord’. Daarin wordt vanuit het concept positieve gezondheid gewerkt aan omgaan met stress, aan zingeving en een goede leefstijl. Via Welzijn op Recept ligt er een directe connectie met de huisartsen en praktijkondersteuners. Gezamenlijk nemen we deel aan wijktafels, waardoor je elkaar leert kennen. Dat is een goede ontwikkeling, want doorverwijzen via een mail is toch anders dan doorverwijzen naar iemand die je kent en diens expertise je kent.” Met overtuiging: “Juist die korte lijnen in de keten en die onderlinge verbinding zijn belangrijk in de aanpak van armoede!”

 

Linkjes

 

Gerelateerd nieuws

De wijkgerichte brede aanpak W in de Wijk (voorheen GGZ in de wijk) zorgt ervoor dat mensen met...

Het Amsterdams Rookalarm is een samenwerkingsverband van een aantal zorgverleners en -organisaties...

De GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) is een twee jaar durend leefstijlprogramma voor mensen...