Interactieve online cursus Welzijn op Recept

Welzijn op Recept is een aanpak waarbij mensen die kampen met psychosociale problemen worden ondersteund bij het versterken van hun gezondheid en welzijn. Deze interventie zit in de lift: inmiddels schrijven meer dan 145 gemeenten Welzijn op Recept voor. Niet zo gek als we bedenken dat steeds meer kwetsbare mensen bij de huisarts komen met diverse problemen die slechts voor een deel een medische oorzaak hebben. Deze patiënten zijn niet gebaat bij een pil of verwijzing naar een medisch specialist, maar bij een verwijzing naar een welzijnscoach. In de online cursus ‘Welzijn op Recept’ worden niet alleen de basisprincipes van Welzijn op Recept uitgelegd, maar wordt ook uitgebreid stil gestaan bij de groep patiënten om wie het gaat en hoe Welzijn op Recept moet worden uitgevoerd om effectief te zijn. 

Steeds meer gemeenten en eerstelijnszorgpraktijken voeren Welzijn op Recept uit. Maar deze interventie gaat niet vanzelf. Het betekent nieuwe routines aanleren en oude afleren. Het vraagt van professionals om goed met elkaar na te denken over de doelgroep van Welzijn op Recept. En er moet aandacht zijn voor het investeren in nieuwe samenwerkingsrelaties, voor het achterwege laten van medische oplossingen voor maatschappelijke vragen en voor het investeren in nieuwe vormen van ondersteuning. 

De stichting E-Infuse en het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept ontwikkelden samen de interactieve online cursus Welzijn op Recept. De cursus is samen met een groep van ruim twintig zorgverleners uit circa zes verschillende settingen getest en geëvalueerd. Daaruit bleek dat een aantal kernelementen belangrijk waren:

 • Weten wie de doelgroep van Welzijn op Recept is
  “De cursus heeft mij geleerd dat ik Welzijn op Recept projectmatig wil gaan aanpakken beginnend bij de doelgroep: wie is wel en wie is niet geschikt voor Welzijn op Recept?” (huisarts)
 • Pro-actieve agenda planning
  “De agenda analyse opdracht in de basiscursus Welzijn op Recept maakte me bewust van het feit hoeveel en welke mensen op mijn spreekuur in aanmerking komen voor een welzijnsrecept. Dit waren er veel meer dan ik zelf verwacht had!” (huisarts)
 • Welzijn op Recept gestructureerd en planmatig inbouwen
  “De online cursus helpt me om Welzijn op Recept gestructureerd te gaan inbouwen in mijn dagelijkse praktijkvoering waardoor ik er iedere dag aan denk.” (huisarts)
 • Ondersteuning van de assistente
  “Door de online cursus werd ik mij bewust van het feit dat ik als doktersassistente de huisarts prima kan tippen: zou deze patiënt niet voor Welzijn op Recept geschikt zijn?” (assistente)
 • Samenwerking opzetten of intensiveren met welzijnsorganisatie
  “De cursus roept bij mij de verwachting op dat ik heel veel met de welzijnscoach ga samenwerken en ik ben vooral benieuwd hoe dit dan in de dagelijkse praktijk gaat uitpakken, moet het gewoon gaan doen.” (POH-GGZ)

 

Voor wie?

De online cursus is bedoeld voor eerstelijnszorgverleners en hun assistentes die al werken met Welzijn op Recept of die ermee aan de slag willen. 

 

Opbrengst interactieve online cursus

Na het volgen van de cursus kun je snel van start gaan met dit concept, omdat je weet wat er nodig is om voor de juiste patiënt op het juiste moment een welzijnsrecept uit te kunnen schrijven en de samenwerking met welzijn aan te kunnen gaan. 

 

Informatie

Uitgebreide informatie is te vinden op de websites van beide organisaties: e-infuse.com en welzijnoprecept.nl.

Bron: Welzijn op Recept

Gerelateerd nieuws

De wijkgerichte brede aanpak W in de Wijk (voorheen GGZ in de wijk) zorgt ervoor dat mensen met...

Het Amsterdams Rookalarm is een samenwerkingsverband van een aantal zorgverleners en -organisaties...

De GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) is een twee jaar durend leefstijlprogramma voor mensen...