W in de Wijk Amsterdam

De wijkgerichte brede aanpak W in de Wijk (voorheen GGZ in de wijk) zorgt ervoor dat mensen met een GGZ-achtergrond volwaardig kunnen meedoen in de wijk. Het team bestaat uit zorg- en welzijnsorganisaties en ervaringsdeskundigen die samenwerken met de gemeente Amsterdam. Samen zetten zij zich in om GGZ-vriendelijke wijken te realiseren. Dit doen zij door middel van een wijkgerichte, brede aanpak. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een psychische of psychiatrische beperking zich welkom laten voelen in de buurt.

 

Stadsdeel Zuid en Oud-Oost

In Amsterdam Zuid en Oud-Oost werken verschillende disciplines samen om de sociale inclusie van mensen met een GGZ-achtergrond te verbeteren. De samenwerking vindt plaats tussen de volgende partijen:

  • Team ED: ervaringsdeskundigen. Hét sociale uitzendbureau van ervaringsdeskundigen in Amsterdam
  • Welzijnsorganisaties Combiwel, Dynamo en SOOZ
  • Zorgorganisaties GGZ in Geest en GGZ Arkin

Deze factsheet geeft meer informatie over de werkwijze van W in de Wijk in Amsterdam Zuid. De factsheet is gemaakt door het landelijke aanjaagprogramma ‘Nieuwe Wegen GGZ en Opvang’.

 

Een buurt voor iedereen

Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat mensen met een GGZ-achtergrond zich welkom voelen in hun buurt? Dat is de vraag waar W in de Wijk zich mee bezig houdt. De aanpak richt zich zoals gezegd op de sociale inclusie van mensen met een GGZ-achtergrond. Daarbij is het onder meer van belang dat zorg optimaal op elkaar afgestemd wordt en dat het aanbod aansluit op de behoefte van de doelgroep. W in de Wijk leidt de uitvoering van deze aanpak in goede banen.

 

Basistraining W in de Wijk

In dit filmpje wordt één van de bouwstenen van een GGZ vriendelijke wijk uitgelegd. Een vrijwilliger en professional leggen samen met de GGZ coach welzijn uit wat de basistraining W in de Wijk heeft opgeleverd.

 

Handboek GGZ in de Wijk

Meer informatie over de aanpak van W in de Wijk? In het Handboek GGZ in de Wijk zijn handvatten van de gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen, ervaringsdeskundigen en bewoners te vinden. In het boek delen zij hun ervaring met W in de wijk. 

 

Website GGZ in de Wijk

Op de website GGZ in de Wijk kun je direct contact opnemen met een coach of coördinator en tref je meer informatie aan zoals een kennisbank en trainingsaanbod.  

 

Hoe werkt de aanpak GGZ in de wijk?

 

 

Wat is de rol van een GGZ Coach? 

 

 Hoe werkt GGZ in de wijk?

Bron: Dynamo Amsterdam

Gerelateerd nieuws

De GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) is een twee jaar durend leefstijlprogramma voor mensen...

Door de wachtlijsten in de gespecialiseerde zorg ontstaat er een stuwmeer in de eerstelijnszorg....

Er is een nieuwe voorziening in Amsterdam, waar mensen met psychische klachten terecht kunnen in...

Via Welzijn op Recept kunnen huisartsen Amsterdammers met psychosociale problemen verwijzen naar...