Van Regiobeelden naar Regioplannen

Om de complexe uitdagingen in de zorg aan te pakken moeten aanbieders van zorg en welzijn, verzekeraars, gemeenten en inwoners op regionaal niveau nauw samenwerken. De ROS'en hebben de regionale partijen begeleid met het maken van de regiobeelden en concrete regioplannen.

In de regioplannen wordt duidelijk wat de belangrijkste zaken zijn waar de regio aan moet werken. Veel ROS'en ondersteunen regionale partijen hierbij als procesbegeleider of als adviseur. Zo ook Elaa.

In Amsterdam werken gemeente Amsterdam, Cliëntenbelang Amsterdam, Zilveren Kruis, Sigra en Elaa al zo’n 4 jaar stadsbreed samen voor vitale en gezonde Amsterdammers en is door en met hen het regioplan opgesteld. Onze adviseurs die deelnemen in de doelgroepcoalities hebben het regioplan kritisch bekeken en feedback voorzien.

Voor het regioplan Flevoland zit één van onze adviseurs in het programmateam. In Flevoland is vooral gekeken naar de mooie dingen die er al zijn, hoe kunnen ze die integreren, daar met elkaar van leren en zo samen met zorg verder werken aan het regioplan. Het regioplan beschrijft welke koers we daarbij kiezen. 

In Almere werken zorg- en welzijnsaanbieders samen aan de opgaven uit Almere. Zij hebben dan ook een eigen transformatieplan opgesteld waarin de ambities zijn verwoord van Positief Gezond Almere. Elaa is in dit samenwerkingsverband deelnemer aan de bestuurlijke tafel. En onze adviseurs maken deel uit van het programmateam en zijn kwartiermaker voor positieve gezondheid. 

 

Regioplan Amsterdam

Het regioplan Amsterdam staat online: een belangrijke stap naar preventie, passende zorg en ondersteuning voor alle Amsterdammers. Het plan geeft inzicht in de belangrijkste regionale opgaven die we binnen Amsterdam Vitaal & Gezond de komende drie jaar aanpakken. En hoe we de komende jaren gezamenlijk de transitie naar gezondheid vormgeven. Dit regioplan is gebaseerd op de opgaven die in juli 2023 naar voren zijn gekomen uit het regiobeeld. Het regioplan is onderdeel van de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord (IZA), de werkagenda voor zorg en welzijn voor de komende jaren. Het doel van het IZA is om zorg en welzijn voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Regionale samenwerking is daarbij een belangrijk speerpunt.

 

Regioplan Flevoland

Met het Regioplan Flevoland wordt koers gezet naar een zorgzame samenleving in een gezond Flevoland. Om zo samen de beweging te maken van zorg naar gezondheid. De afgelopen weken hebben heel veel mensen met een enorme betrokkenheid meegedacht en meegewerkt aan de totstandkoming van dit Regioplan. Bekijk het Regioplan Flevoland op de Juiste Zorg op de Juiste Plek.  

 

ROS-netwerk

Wil je weten wat de rol van de andere ROS'en is bij de regioplannen? Dat kun je lezen op website van het ROS-netwerk.

Gerelateerd nieuws

In opdracht van het stedelijk programma Beter Oud in Amsterdam werd op 7 september 2023 het...

De wijkgerichte brede aanpak W in de Wijk (voorheen GGZ in de wijk) zorgt ervoor dat mensen met...

Het Amsterdams Rookalarm is een samenwerkingsverband van een aantal zorgverleners en -organisaties...

Eind november organiseerde Elaa samen met stichting PaTz een inspiratiebijeenkomst voor PaTz...

De GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) is een twee jaar durend leefstijlprogramma voor mensen...

Door de wachtlijsten in de gespecialiseerde zorg ontstaat er een stuwmeer in de eerstelijnszorg....

Vanuit het platform wijkverpleegkundige zorg, Zorg in de Wijk en Amsterdam Vitaal & Gezond wordt...

Er is een nieuwe voorziening in Amsterdam, waar mensen met psychische klachten terecht kunnen in...

Via Welzijn op Recept kunnen huisartsen Amsterdammers met psychosociale problemen verwijzen naar...

De gemeente Amsterdam vindt het belang van vroeg begonnen, veel gewonnen groot. Nu ook de 1001...