Samen op de fiets door de wijk voor meer verbinding

De zorg wordt steeds meer georganiseerd rondom inwoners in de buurt waar zij wonen. De huisarts speelt hierbij een belangrijke rol. Daarnaast is het van belang dat de verschillende zorg- en welzijnsprofessionals in de wijk elkaar kennen en weten te vinden wanneer dit nodig is. Om deze reden organiseerde Elaa in opdracht van de gemeente Amsterdam het afgelopen jaar wijktours.

Tijdens een wijktour worden professionals uit het medisch en sociaal domein meegenomen op een fietstocht langs de verschillende partners in de wijk, met als doel om de domeinen op wijkniveau meer met elkaar te verbinden. Komende jaren zal er nog meer gestuurd worden op een integrale samenwerking in de wijk, onder andere vanuit het Integraal Zorgakkoord, waardoor elkaar leren kennen nog relevanter zal worden!

 

Overzicht wijktours 2023

In 2023 zijn vanuit Elaa 11 wijktours georganiseerd in Amsterdam. Deze wijktours vonden plaats in verschillende wijken door de stad; van Oud-Zuid tot Osdorp en van Bijlmer Centrum tot Watergraafsmeer. Aan de wijktours hebben in totaal meer dan 120 professionals deelgenomen, zoals huisartsen, POH’s, welzijnscoaches, beweegcoaches, fysiotherapeuten en ergotherapeuten. De wijktours waren een succes want alle wijktours zijn door de deelnemers beoordeeld met gemiddeld een 8 of hoger!

 

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws

De wijkgerichte brede aanpak W in de Wijk (voorheen GGZ in de wijk) zorgt ervoor dat mensen met...

Het Amsterdams Rookalarm is een samenwerkingsverband van een aantal zorgverleners en -organisaties...

De GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) is een twee jaar durend leefstijlprogramma voor mensen...