Cuddle & Care: Samen sterker voor alleenstaande moeders en hun jonge kinderen

In Almere is eind vorig jaar gestart met Cuddle & Care: een groepsprogramma, gericht op de gezonde ontwikkeling van moeders met baby’s/kinderen tot 1 jaar. Door deze moeders te ondersteunen, is er een grote kans op een veilige gehechtheid tussen moeder en kind.

Cuddle & Care is enigszins de opvolging van Moms4Moms. Dat project van Welzijnsorganisatie De Schoor vanuit Team Participatie en (Re)integratie was eveneens gericht op alleenstaande moeders met jonge kinderen en een laag inkomen. En had als doel het versterken van positie van de moeder, onder andere door middel van coaching, trajectbegeleiding, vergroting van het netwerk en praktische informatie.

Financiering als hobbel

“Een mooi project dat goed liep”, vermeldt Janneke van Vondel, stedelijk coördinator Jonge Kind “maar de projectfinanciering van de gemeente Almere stopte. We dachten al na over de afbouw, toen we werden benaderd door Anne Annegarn van Elaa. Zij bracht ons vanuit haar rol als programmacoördinator van ONE I Kansrijke start Almere in contact met Rachel Verweij van de Universiteit Tilburg. Zij doet onderzoek naar interventies op het gebied van gehechtheid tussen ouders en kinderen in de eerste negen maanden, en wees ons op Cuddle & Care. Of we daarbij wilde aanhaken?” Glimlachend: “Dat kwam voor ons als geroepen. Cuddle & Care is gericht op het systeem van een alleenstaande moeder met een jong kind, om daarin te komen tot een zo goed mogelijke basis voor veiligheid en hechting.”

Waar Janneke van Vondel vooral bezig was met het activeren en begeleiden van de alleenstaande moeders, bij Cuddle & Care gaat het tevens om expertise voor de jonge kinderen. Intern is er binnen de Schoor contact gezocht tussen het team Participatie en (Re)integratie en het team Het Jonge Kind. Desiree Hooijenga, die als pedagogisch medewerker en ouderconsulent veel ervaring heeft, was direct enthousiast voor Cuddle & Care. Ook hier bleek de hobbel de financiering. Omdat de insteek mede het jonge kind is, kon Elaa ook hier vanuit Kansrijke Start uitkomst bieden. Vandaaruit worden nu de materiaalkosten vergoed. Desiree Hooijenga heeft de begeleiding op zich genomen, zij het vooralsnog binnen haar bestaand aantal werkuren.

Stressreductie

“Die begeleiding bestaat uit een wekelijkse samenkomst met een groep alleenstaande moeders met jonge kinderen”, geeft Desiree aan. “Deze groep bestaat nu uit vijf vrouwen. Er kunnen nog vrouwen aanhaken, maar voor deelname aan het onderzoek is de deadline 1 mei. De problematiek van deze moeders is heel divers, met als overeenkomst een klein netwerk, huisvestigingsproblemen en laag inkomen. De inzet is om te komen tot stressvermindering, waardoor meer aandacht en ruimte kan zijn voor een gezonde ontwikkeling van het kind. Als de moeder hun leefgebieden, met name financiering, huisvesting, mentaal en sociaal-emotioneel, op orde hebben, komt dat de moeder/kind-relatie ten goede.”

Onderlinge steun en vertrouwen

“Elke twee weken komt er in de bijeenkomst een specialist, zoals een draagdoekconsulente, een financieel deskundige, psycholoog of een IMH-consulent (Infant Mental Health). Daarnaast zijn er individuele gesprekken met de moeders om te kijken wat de problemen zijn en hoe we hen kunnen ondersteunen.” Terugblikkend: “Bij huisvestingsproblematiek is dat lastig. Maar op andere gebieden zijn er mooie resultaten behaald, met getroffen regelingen bij schulden, een deelnemer start met IMH en een ander is nu bereid om te komen tot traumaverwerking.” Een ander sterk punt van Cuddle & Care is de onderlinge steun. “Er ontstaat vertrouwen in de groep. De deelnemers zitten in een enigszins vergelijkbare leefsituatie, kunnen onderling sparren en met het uitwisselen van ervaringen elkaar versterken.”

Laagdrempelig

Deelnemers komen via de JGZ of wijkteams, waarmee nauwe samenwerking is. “Ook huisartsen kunnen verwijzen”, benadrukt Janneke. “Cuddle & Care is heel laagdrempelig. De gespreksvoering binnen een groep is vertrouwd, en binnen de veilige sfeer durven de moeders vaak zaken bespreekbaar te maken, die bijvoorbeeld in een eenmalig gesprek met een wijkteam of huisarts niet verteld zouden worden.”

Vervolg

2024 04 29 janneke en desireeVooralsnog gaat het om een pilot van een jaar bij Cuddle & Care. Desiree: “Het is een mooi project. Goed ook dat er de combinatie is met Kansrijke Start en One4Almere. Voor het onderzoek van de Universiteit Tilburg verzorg ik de verslaglegging. Op basis daarvan kunnen we de pilot straks goed evalueren. Wat levert het de moeder op, de kinderen en de samenleving? We hopen het project te kunnen voortzetten en indien nodig uit te breiden. Het gaat tenslotte om een goede hechting tussen moeder en kind als beste start voor het kind. Daar is iedereen bij gebaat.”

Janneke & Desiree

 

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws

De gemeente Amsterdam vindt het belang van vroeg begonnen, veel gewonnen groot. Nu ook de 1001...