Zet in op reproductieve gezondheid voor gezonde generaties

Vanuit goede bescherming tegen een zwangerschap kan iemand zich goed voorbereiden op een zwangerschap. Een kader van reproductieve gezondheid vanuit het levensloopperspectief van de mens geeft richting aan beleid en praktijk om daar integraal verantwoordelijkheid voor te nemen. Wanneer iedereen zich vanuit een bewuste keuze op tijd kan beschermen tegen een zwangerschap of zich daar bewust op kan voorbereiden wordt het mogelijk het aantal onbedoelde en ongewenste zwangerschappen te verminderen, de gezondheid en kansen van pasgeborenen te vergroten en zo gezondheidsverschillen te verkleinen. Het streven naar gezonde generaties in 2040 vraagt daarmee om een duurzame aanpak van reproductieve gezondheidszorg met wettelijke borging in de Wet publieke gezondheid.

Omdat het terugdringen van gezondheidsachterstanden al begint bij de gezondheid van koppels met een kinderwens en daarop de volgende eerste duizend dagen van een kind, hebben gemeenten, GGD’en, zorgverzekeraars en VWS in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) recentelijk afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat elk kind een kansrijke start krijgt. Zo staat in dat akkoord dat: ‘… gemeenten ervoor zorgen dat inwoners in de vruchtbare leeftijd (die in een kwetsbare situatie verkeren) voldoende regie (kunnen) nemen op hun kinderwens.’ Een zeer relevante afspraak, omdat een van de ambities van dit akkoord een gezonde generatie in 2040 is. De vraag is vervolgens hoe deze afspraak valt uit te voeren, nu in 2025 de 15-jarigen van 2040 worden geboren die dan tot de top 3 gezondste jeugd ter wereld moeten behoren.

In het artikel 'Zet in op reproductieve gezondheid voor gezonde generaties''Zet in op reproductieve gezondheid voor gezonde generaties' willen de auteurs een bijdrage leveren aan het beantwoorden van die vraag. Ze leggen uit waarom het van belang is dat mensen in staat worden gesteld regie te voeren over hun kinderwens. Ook laten ze zien hoe de huidige inrichting van de zorg maakt dat de beschikbare hulp en ondersteuning niet bij de juiste mensen terechtkomen. Verder beschrijven ze aan de hand van een stroomschema hoe mensen hierbij beter geholpen kunnen worden en hoe professionals daar een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. Tot slot maken ze duidelijk dat het nodig is daar duurzaam op in te zetten.

Bron: Springer Link

 

Auteurs:
Hans Schleiffert, GGD GHOR Nederland
Paul van der Velpen
Connie W. Rijlaarsdam MSc, GGD GHOR Nederland
Mirjam Sombroek van Doorm, afdeling Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden
Rachèl van Hellemondt, afdeling Jeugdrecht en gezondheidsrecht Universiteit Leiden
Eric A. P. Steegers, afdeling Verloskunde en gynaecologie, Erasmus MC Rotterdam

 

Gerelateerd nieuws

De gemeente Amsterdam vindt het belang van vroeg begonnen, veel gewonnen groot. Nu ook de 1001...