Kansrijke Start Almere wordt ONE

Waar ligt de basis voor de gezondheid van een kind? Ver voor de geboorte! Het zijn de woorden van Roelie Bosch, wethouder jeugd en gezin Almere, gericht aan ongeveer honderd zorgprofessionals. Het publiek, voornamelijk werkzaam in de geboortezorg, jeugdgezondheidszorg en het sociaal domein, maakt tijdens een online bijeenkomst op 18 februari, georganiseerd en gepresenteerd door Elaa, kennis met de nieuwe naam en het logo van Kansrijke Start Almere: ONE.

 

Hoeveel eierjaren tel jij?

Gekke vraag? Niet als je weet dat de eicel aan de basis van de baby al bij de geboorte van de moeder is aangemaakt. Hafez Ismaili M’hamdi, filosoof en medisch ethicus aan de Erasmus Universiteit, benoemt dit als luchtige noot tijdens zijn pleidooi om de keten van gezondheidsproblemen in families te doorbreken. Voordat je zwanger wilt worden, moet je al goed op je gezondheid letten.

In achterstandsbuurten is babysterfte soms wel vijf maal hoger dan in andere buurten en daarmee presteert Nederland, op het gebied van perinatale zorg, slecht. Alsof de postcode meer lijkt te zeggen dan genetische opmaak. De mindere start die sommige kinderen wordt geboden is meestal geen onwil van de ouders, maar het gevolg van sociale problematiek. De sociaal economische context drukt zwaar op de cijfers en is, ook als de kinderen volwassen worden, moeilijk om aan te ontsnappen.

Hafez ziet een spanningsveld tussen de autonomie van de ouders en de verantwoordelijkheid van de samenleving. Autonomie raakt beperkt door omstandigheden waaronder mensen leven; je mag als zorgverlener dus best wat sturen. Hafez noemt hierbij als voorbeeld nudging. Gemakkelijk toe te passen keuzes die veel gezondheidswinst opleveren belonen met bijvoorbeeld gratis luiers en cadeaubonnen van Prénatal. Alleen informeren over wat gezond is, is niet genoeg. Je moet als zorgverlener wat extra doen; de meerwaarde voor patiënten moet zichtbaar worden. Ook bij de gemeente moet de urgentie duidelijk zijn.

 

De pijlers van ONE

2021 02 23 logo ONE

Kansrijke Start heet in Almere dus voortaan ONE. In een groepsgesprek tussen Claudia Wennemers (netwerkgroep ONE), Marjolein Poels (projectleider Nu Niet Zwanger, onderdeel van ONE), Jennie Huizing (programmaleider ONE) en Anne Annegarn (advieur bij Elaa) gaat het over de drie pijlers van ONE. 

1. De periode voor de zwangerschap
2. Tijdens de zwangerschap
3. Na de zwangerschap

Pijler 1 richt zich met het landelijk programma Nu Niet Zwanger op twee mogelijke scenario’s: Geen wens tot zwangerschap, maar wel risico; Wel wens tot zwangerschap, maar geen zicht op de consequenties. Seksuele voorlichting op school zou hier bijvoorbeeld over moeten gaan. Wat het betekent het om zelf een ouder te worden?

Nu niet Zwanger biedt een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie zodat kwetsbare mensen niet onbedoeld zwanger raken. Doorverwijzing vindt plaats vanuit het sociale domein en de huisarts. 

Claudia, van de netwerkgroep van ONE, vertelt dat er heel veel mogelijkheden zijn voor hulp maar dat er geen goede kennis is van elkaars mogelijkheden en bereikbaarheid. De netwerkgroep houdt zich vooral bezig met pijler 2: tijdens de zwangerschap. En bestaat uit huisartsen, (klinisch) verloskundigen, kraamverzorgenden en een vertegenwoordiger uit het wijkteam.

ONE heeft ook een onderzoekstraject. Hoe kan je het proces verbeteren met zorgpaden waar alles samen komt? Er zijn plannen voor een online kennisknooppunt. Als een zorgverlener op een probleem stuit, dan kan deze ook hulp vinden en doorverwijzen. Prenatale contactmomenten met jeugdgezondheidszorg kunnen ook meer worden benut en de kraamverzorgende ziet alle kraamvrouwen. Dit biedt gelegenheid een band op te bouwen waarbij doorgevraagd kan worden. Het herhalen van vragen vergroot ook de kans dat er een hulpvraag komt. 

Eigenlijk vormen de pijlers een cyclus, vertelt Marjolein Poels. De verschillende fases kunnen naast elkaar bestaan en zich herhalen. De volgende stap van ONE is dus het inrichten van de derde pijler (0 – 2  jarigen).

ONE gaat zichtbaarder worden!
Samen kunnen we het.

Ben je benieuwd naar hoe het verder zal gaan met de derde pijler en andere informatie? Stuur dan een mail naar onze projectmedewerker Kim Willemse o.v.v. nieuwsbrief ONE. Je kunt bij haar ook de link naar het webinar opvragen.

→ Bekijk hier het webinar

 

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws

De gemeente Amsterdam vindt het belang van vroeg begonnen, veel gewonnen groot. Nu ook de 1001...