Gedachtegoed Beter Oud in Amsterdam verspreidt zich over de regio Amsterdam

Na een pilotperiode van anderhalf jaar, maakten de vier aanbieders van wijkverpleging (Cordaan, Evean, Zonnehuisgroep Amstelland en Amstelring) en drie aanbieders van huisartsenzorg (CHAG, GAZO en SAG) op 8 februari 2018 een doorstart om het gedachtegoed van Beter Oud in Amsterdam verder te implementeren.

Voor een bredere implementatie in de regio Amsterdam ging Elaa onder andere langs bij alle zorggroepen en gezondheidscentra, het platform wijkverpleegkundige zorg, de wijknetwerken, het Amsterdams netwerk van de specialisten ouderengeneeskunde (SO). Kortom, het gedachtegoed Beter Oud in Amsterdam wordt actief verspreid en door verschillende praktijken opgepakt! 

De proeftuinen laten na anderhalf jaar mooie resultaten zien, en uit een recente evaluatie is goed te zien dat zij zichtbaar beter georganiseerd zijn dan praktijken die nog niet zijn gestart. Zo hebben alle vier de proeftuinen een multidisciplinair overleg (MDO) opgezet en geborgd, is de samenwerking met wijkverpleging verbeterd, en wordt de specialist ouderengeneeskunde vaker geconsulteerd. Ook Welzijn op Recept is niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk. En er wordt ook al gestart met gesprekken met ouderen over bewustwording van de invulling van de laatste fase van hun leven (ook wel advance care planning genoemd).

Toch is één van de belangrijke conclusie uit het project Beter Oud in Amsterdam dat we in Amsterdam nog een lange weg te gaan hebben totdat een multidisciplinaire integrale transmurale aanpak en organisatie ouderenzorg in alle wijken is gerealiseerd. De wil bij de professionals is aanwezig, alleen ontbreken vaak een aantal essentiële randvoorwaarden voor implementatie, zoals voldoende tijd om deze zorg op te pakken, structurele financiering en beschikbaarheid van de samenwerkingspartners (zoals een specialist ouderengeneeskunde of wijkverpleegkundige).

Wil je ook aan de slag met het verder verbeteren van hun ouderenzorg? Kijk op in de kennisbank Beter Oud voor de handreiking en andere handige tools. 

 

 

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws