Tussentijdse stedelijke monitoring Beter Oud in Amsterdam

Het programma Beter Oud in Amsterdam heeft als doelstelling om de integrale gestructureerde ouderenzorg in de huisartspraktijk te verbeteren, waarbij de inzet van een POH Ouderen een belangrijk onderdeel is. Het programma loopt nu twee jaar (2019-2020). 

Afgelopen maanden heeft de stuurgroep en projectgroep ouderen van de Amsterdamse Huisartsen alliantie een tussentijdse stedelijke monitoring onder alle deelnemende huisartsenpraktijken uitgezet. Vrijwel alle deelnemende praktijken hebben de vragenlijst ingevuld. 

 

Conclusies uit de stedelijke monitoring

 • Er is zeker een olievlek gaande van het programma Beter Oud in Amsterdam over de stad. Er is met name een inhaalslag gemaakt in de gebieden waarbij de complexiteit van de ouderenzorg ook toeneemt, zoals Amsterdam Zuidoost en Nieuw-West.
 • Het programma Beter Oud in Amsterdam brengt structuur aan in de organisatie van de ouderenzorg vanuit de praktijk, zoals het in beeld brengen van kwetsbare ouderen, het organiseren van multidisciplinaire overleggen, samenwerkingsafspraken in de wijk, faciliteren advance care planning en aansluiting op het Landelijk Schakelpunt/Whitebox.
 • De functie POH-Ouderen wordt gewaardeerd. Niet alleen door de huisarts en praktijk, maar ook door samenwerkingspartners, zoals de specialist ouderengeneeskunde in de wijk. En vanuit de praktijkondersteuner ouderen horen we dat ouderen zelf ook blij zijn met de praktijkondersteuner als laagdrempelig aanspreekpunt en iemand die hen helpt. 

 

Belangrijkste prioriteiten voor 2020 en 2021 

 • Registratieafspraken ouderenzorg borgen
 • Transmurale zorgafspraken opvolgen
 • Medicatieoverdracht
 • Blijvende aandacht voor scholing en aantrekken POH-Ouderen
 • Inbedden keten dementie in sociaal en medisch domein
 • Samenwerking met specialisten ouderengeneeskunde in de eerste lijn
 • Valpreventie
 • Samenwerking met de buurtteams 

 

Downloads

 

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws

In opdracht van het stedelijk programma Beter Oud in Amsterdam werd op 7 september 2023 het...

Eind november organiseerde Elaa samen met stichting PaTz een inspiratiebijeenkomst voor PaTz...

Vanuit het platform wijkverpleegkundige zorg, Zorg in de Wijk en Amsterdam Vitaal & Gezond wordt...