Netwerk Ouderengeneeskunde ondersteunt Amsterdamse huisartsen bij kwetsbare ouderen

In Amsterdam loopt sinds 2018 het programma Beter Oud in Amsterdam (BOA) onder projectleiding van Elaa. Eén van de doelstellingen is het verbeteren van de samenwerking tussen de huisarts en de Specialist Oudergeneeskunde. Drie jaar geleden zijn we vanuit de stedelijk werkgroep BOA gestart met het ontwikkelen van een stedelijk netwerk van Specialisten Ouderengeneeskunde en hebben we gekeken naar een betere verdeling over de stad. Uiteindelijk is dit project opgepakt door de VVT en is op 1 september jl. het Netwerk Ouderengeneeskunde Amsterdam eerstelijn (NOA eerstelijn) van start gegaan.

Met dit initiatief willen de samenwerkende zorgorganisaties en ketenpartners een waardevolle bijdrage leveren aan de zorg voor kwetsbare en nog thuiswonende ouderen in Amsterdam en Diemen. NOA eerstelijn ondersteunt huisartsen bij complexe zorgvragen van ouderen, met de inzet van vaste Specialisten Ouderengeneeskunde. Door de samenwerking krijgen meer Amsterdamse ouderen de juiste medische zorg en ondersteuning in hun thuissituatie.

 

Steeds meer kwetsbare ouderen thuis

NOA eerstelijn is een medische dienstverlening speciaal voor huisartsen, die zorg geven aan kwetsbare ouderen. Als de huisarts aanvullende expertise of hulp nodig heeft, denk aan een oudere met dementie in combinatie met lichamelijke achteruitgang, dan kan de huisarts terecht bij het NOA eerstelijn. Daar is een wijkgericht team van Specialisten Ouderengeneeskunde beschikbaar voor consulten thuis en ondersteuning in het MDO.

"Ouderen willen heel graag thuiswonen, ook als hun gezondheid minder wordt. Het fijne van werken met een Specialist Ouderengeneeskunde in de buurt is dat hij een aanvulling is op de huisarts. De Specialist Ouderengeneeskunde werkt de hele dag met kwetsbare ouderen en heeft een praktische kijk op het ontrafelen van de complexiteit bij klachten van ouderen. De samenwerking tussen de huisarts en Specialist Ouderengeneeskunde zorgt ervoor dat de ouderen niet naar een ziekenhuis hoeven en in hun eigen omgeving de zorg krijgen die ze nodig hebben", Jeroen Baars, huisarts en lid stuurgroep programma Beter Oud in Amsterdam.

 

Expertise aan huis

De Specialisten Ouderengeneeskunde bezoeken de patiënten in hun thuissituatie. Op deze manier hoeft de oudere niet naar het ziekenhuis. Dit voorkomt veel lastige situaties, wat door ouderen als zeer prettig wordt ervaren. Aangetoond is dat de samenwerking tussen de huisarts en Specialisten Ouderengeneeskunde in de wijk een preventief effect heeft: het voorkomt crisissituaties, het aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp neemt af, en ook zijn er minder opnames in het ziekenhuis of verpleeghuis.

"Bij kwetsbare ouderen kijk ik verder dan de klachten. Welke problemen geven de klachten die er spelen bij kwetsbare ouderen. Met de huisarts luisteren we naar wat kwetsbare ouderen nodig hebben in hun eigen omgeving, om hun problemen dragelijker te maken. Dit werkt in de praktijk erg goed", Edward van den Brekel, Specialist Ouderengeneeskunde verbonden aan NOA eerstelijn.

 

Samenwerking Amsterdamse zorgorganisaties

Het NOA eerstelijn is een unieke samenwerking van zeven Amsterdamse zorgorganisaties: Amsta, Amstelring, Cordaan, Evean, Family Supporters, Vivium en ZGAO. De Specialisten Ouderengeneeskunde van deze organisaties hebben hun krachten gebundeld om huisartsen duurzaam te ondersteunen, waardoor kwetsbare ouderen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen met passende medische zorg en ondersteuning. NOA eerstelijn wordt ondersteund door de Amsterdamse Huisartsen alliantie, Amsterdam UMC, Sigra en Elaa.

Meer informatie over NOA eerstelijn is te vinden op NOAeerstelijn.nl.

 

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws

In opdracht van het stedelijk programma Beter Oud in Amsterdam werd op 7 september 2023 het...

Eind november organiseerde Elaa samen met stichting PaTz een inspiratiebijeenkomst voor PaTz...

Vanuit het platform wijkverpleegkundige zorg, Zorg in de Wijk en Amsterdam Vitaal & Gezond wordt...