Elaa presenteert op het landelijke congres Nieuwe Generatie Ouderen(zorg)

Op het landelijke congres Nieuwe Generatie Ouderen(zorg) op 27 november jl. verzorgde Mathilde Dijk en Sabina Mak samen met ouderenvertegenwoordigster Agnes Cornelis een interactieve werksessie: ‘Samenwerking op alle niveaus in Amsterdam rond ouderenzorg: inzoomen op de eerstelijnspraktijk’. Een praktijkverhaal over een belangrijk initiatief van de Amsterdamse Huisartsen alliantie, namelijk het Amsterdams programma: Beter Oud.

Agnes Cornelis, lid landelijke en Amsterdamse Raad van Ouderen, opende de sessie met een persoonlijk verhaal over een recente ervaring tijdens een gesprek met haar huisarts. Zij vertelde openlijk wat dit met haar als (kwetsbare) oudere heeft gedaan en welke lessen zij hieruit heeft gehaald, namelijk: 

Lessen voor de professionals van Agnes Cornelis

  • Zie mij als volwaardige gesprekspartner.
  • Kijk naar mij als persoon, kijk verder dan mijn hulpvraag.
  • Kijk verder dan het protocol.
  • Nodig mij uit persoonlijke oplossingen aan te dragen.

Lessen voor de ouderen van Agnes Cornelis

  • Verdiep je in jouw eigen gezondheid en hoe je lang vitaal kunt blijven.
  • Verdiep je in de veranderingen van je lichaam bij het ouder worden.
  • Volg je intuïtie. Bepaal je eigen regie.
  • Verdiep je in de vraag, hoe te handelen als je acute zorg nodig hebt.


Download hier de poster 'Dit vinden wij belangrijk' met aandachtspunten en adviezen voor huisarts, POH en wijkverpleegkundigen vanuit ouderen. Tijdens het vervolg van de sessie werden de lessen van Agnes Cornelis aangevuld met nog twee punten: 

  1. Organiseer spiegelgesprekken met wijkbewoners en zorgverleners (uit de eerste lijn en sociaal domein) om het effect op/ervaring van ouderen op te halen;
  2. Organiseer informatieavonden voor ouderen hoe zij hun zorg- en/of ondersteuningsvraag kunnen benoemen. 

 

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws

In opdracht van het stedelijk programma Beter Oud in Amsterdam werd op 7 september 2023 het...

Eind november organiseerde Elaa samen met stichting PaTz een inspiratiebijeenkomst voor PaTz...

Vanuit het platform wijkverpleegkundige zorg, Zorg in de Wijk en Amsterdam Vitaal & Gezond wordt...