Stedelijke Monitoring Beter Oud in Amsterdam 2021

In 2019 is de Amsterdamse Huisartsen alliantie gestart met het programma Beter Oud in Amsterdam. Als projectleider geven wij inhoud en vorm aan het proces van het programma. Het programma is een succes, er doen 111 huisartsenpraktijken aan mee en er zijn bijna 40fte POH-ouderen aan het werk. Dit vertaalt zich in betere zorg voor kwetsbare ouderen, betere samenwerking met en toegang tot professionals in het medische en sociale domein en meer tevredenheid van kwetsbare ouderen.

De juiste zorg op de juiste plaats.


Elk jaar voeren we een stedelijke monitoring uit. Afgelopen jaar keken we naar de voortgang en de impact van het programma vanuit vier perspectieven:

 • 49 POH-ouderen, werkzaam bij 57 huisartsenpraktijken
 • 86 huisartsen, deelnemende huisartsen Beter Oud in Amsterdam
 • 5 ouderen die een POH-ouderen hebben, en 3 mantelzorgers
 • 6 coördinatoren ouderenzorg
    

Oudere: "Ze is echt mijn vertrouwenspersoon. Ik waardeer haar in alles wat ze doet. Ze legt de dingen goed uit. Je bouwt een band op, we hebben veel gesprekken gevoerd; ze kent mijn familiesituatie. Ze heeft oog voor mijn lichamelijke gezondheid en ze vraagt hoe het met me gaat, wat mijn zorgen zijn. Ze heeft echt een luisterend oor."

Huisarts: "Dit programma ontzorgd mij echt, ik heb zelf niet de tijd om dit allemaal te doen, om zo breed te kijken. Dat doe je pas als er iets gebeurd of het aan de orde is. Nu ben je een stapje voor."


 

Aantal kwantitatieve resultaten uit de monitoring

 • 111 praktijken doen mee aan het programma Beter Oud in Amsterdam
 • Totaal 1486 uur POH-ouderen per week in Amsterdam (gemeten september 2021)
 • Totaal 39,1fte POH-ouderen in Amsterdam (uren gedeeld door 38 uur)
 • Huisartsen en POH-ouderen geven de samenwerking gemiddeld een 8 (regelmatig contact en afstemming over de ouderenzorg)
 • 80% van de huisartsen en 95% van de POH-ouderen vindt dat de POH een positieve invloed heeft op samenwerking in de wijk
 • Bijna 90% van de POH-ouderen faciliteert advance care planning
 • 74% van de huisartsen denkt dat de POH-ouderen invloed heeft op het voorkomen van crisissituaties in de thuissituaties met SEH-bezoek tot gevolg
 • 84% werkt met een zorgplan (SOEP) bij kwetsbare ouderen, 6% doet dit soms
 • 91% organiseert structureel (56%) of op indicatie (35%) een MDO met betrokken disciplines, 9% organiseert nooit een MDO

In 2022 en daarna willen we het succesvolle programma Beter Oud in Amsterdam voortzetten. Voor alle kwetsbare ouderen in Amsterdam moeten we de juiste zorg op de juiste plek kunnen bieden, nu en in de toekomst. We willen toe naar een Amsterdams model met een duurzame inbedding van de functie POH-ouderen in de huisartsenpraktijk. In dit model is de POH-ouderen de spin in het netwerk en medeverantwoordelijk voor de zorg voor kwetsbare ouderen in de buurt.

 

Download

Stedelijke Monitoring Beter Oud in Amsterdam 2021
Alle rapporten van de stedelijke monitoring zijn te vinden in onze kennisbank.

 

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws

In opdracht van het stedelijk programma Beter Oud in Amsterdam werd op 7 september 2023 het...

Eind november organiseerde Elaa samen met stichting PaTz een inspiratiebijeenkomst voor PaTz...

Vanuit het platform wijkverpleegkundige zorg, Zorg in de Wijk en Amsterdam Vitaal & Gezond wordt...