Hoe vind je de weg in het digitale ggz landschap?

Een positief neveneffect van de coronaperiode is meer aandacht voor het gebruik van e-health binnen de ggz. In een stroomversnelling zijn er nieuwe fora, apps en online modules ontwikkeld met een breed palet aan digitale hulp voor professionals en patiënten. 

Dit is een mooi gegeven, maar stelt huisartsen en professionals tegelijkertijd voor een nieuwe uitdaging. Hoe maak je de juiste keus uit alle mogelijkheden? Welke apps zijn betrouwbaar? Voor wie is de app? Wanneer gebruik je wat?  

 

Het aanbod 

De GGD AppStore biedt een overzicht van effectieve, relevante, betrouwbare gezondheidsapps en websites waarin de privacy van de patiënt is gewaarborgd. Deze zijn ingedeeld op het spinnenwebmodel van ‘Positieve Gezondheid’.

Op Lekkerinjevel vind je kwalitatief goede e-health producten die zijn verzameld door zorgverleners. De hulpmiddelen zijn korte (gratis) programma's die in eigen tempo, alleen of met een begeleider, gevolgd kunnen worden. Ook zijn er video's, podcasts, animaties en andere mediatools beschikbaar, evenals een lijst met externe websites en links.

Op de site van het Trimbos-instituut vind je e-health aanbod dat gericht is op mensen die zelf aan de slag willen met hun (mentale) gezondheid. Voor professionals zijn er diverse online trainingen en e-learnings

Op GGZ-appwijzer vind je een bibliotheek vol met apps die, voordat ze in de bibliotheek terecht komen, op meer dan honderd punten kritisch worden beoordeeld. De beschikbare zelfhulp apps voldoen aan de volgende criteria: 

 • app verzamelt geen persoonlijke gegevens en heeft een algemeen informerend karakter
 • app heeft een informerend karakter
 • app heeft een adviserend karakter
 • app is te beschouwen als medisch hulpmiddel 

 

3 vormen e-health

 1. e-health zonder zorgverlener, zelfhulp
 2. e-health met begeleiding van een zorgverlener die de patiënt niet persoonlijk kent
 3. e-health met begeleiding van een zorgverlener die de patiënt wel persoonlijk kent

Welke vorm van e-health is geschikt voor jouw patiënt? Om tot deze keuze te komen is het goed om de volgende vragen te stellen:

 • Welke meerwaarde heeft de inzet van e-health?
 • Wat is de vraag van de patiënt (en naaste)?
 • Welke patiëntencategorie?
 • Voor welke fase in het zorgproces? 

Het gebruik van e-health kan in elke zorgfase worden ingezet, in verschillende vormen en met verschillende doeleinden. Voorop staat hierin het verwachtingsmanagement door gezamenlijk heldere afspraken te maken over de verwachtingen, verantwoordelijkheden en veiligheid. Maak duidelijk wat het doel is van de app, wie welke rol inneemt en wat het oplevert. Meer informatie lees je op de samenvattingskaart van de generieke module

  

Consultatie in de POH-GGZ module

Naast het inzetten van e-health bestaat ook de mogelijkheid om consultatie mogelijkheid binnen de ggz module aan te vragen van een psychiater, psychotherapeut, eerstelijns GZ-psycholoog, klinisch psycholoog of een kaderarts GGZ. 

 

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws

De wijkgerichte brede aanpak W in de Wijk (voorheen GGZ in de wijk) zorgt ervoor dat mensen met...

Door de wachtlijsten in de gespecialiseerde zorg ontstaat er een stuwmeer in de eerstelijnszorg....

Er is een nieuwe voorziening in Amsterdam, waar mensen met psychische klachten terecht kunnen in...

Via Welzijn op Recept kunnen huisartsen Amsterdammers met psychosociale problemen verwijzen naar...