Suïcidepreventie: Veel belangstelling voor gatekeeperstrainingen

Zoals in de voorafgaande jaren was er ook in 2019 weer veel belangstelling voor de gatekeeperstrainingen. Sinds het begin van het project in 2011 heeft het team Suïcidepreventie 200 trainingen georganiseerd en 2380 gatekeepers getraind.

De trainingen waren én zijn gericht op verschillende intermediairs, die een belangrijke bijdragen kunnen leveren aan suïcidepreventie. In 2019 bestonden de getrainde groepen uit professionals en vrijwilligers uit organisaties, die uiteenlopende doelgroepen helpen. Variërend van (buitenlandse) studenten*, LHBT’ers, statushouders en mensen die een beroep doen op maatschappelijk werkers, huisartsenpraktijken en GGZ behandelaars. Kortom, met z’n allen zorgen wij ervoor dat suïcidepreventie steeds meer onderdeel van de reguliere zorg en ook een taak van iedereen in onze samenleving wordt.

Een hele belangrijke groep die getraind werd als gatekeepers, waren de POH-GGZ, 30 % van de ondersteuners in de Amsterdamse huisartsenpraktijken. Deze training kwam tot stand dankzij de samenwerking tussen de GGD, Elaa en het team van Arkin Basis GGZ.

*NB: er zijn signalen van verhoogde suïcidaliteit bij studenten uit buitenland. Hiervoor zijn verschillende oorzaken: veel stress door heimwee, eenzaamheid, gebrek aan sociaal vangnet, aanpassingsmoeilijkheden en niet of nauwelijks contact met hun Nederlandse studiegenoten. Daarbij komt ook, dat hun ouders vaak veel geld betalen voor hun studie, waardoor de druk om te slagen nog hoger wordt.

 

Interview met Mirjam Kohinor, senior adviseur bij Elaa

De Amsterdamse aanpak Suïcidepreventie kan alleen succesvol zijn, wanneer de krachten gebundeld worden voor een geïntegreerde aanpak. Daarom werken GGD professionals samen met professionals van onder andere Elaa. 

Elaa werkt nauw samen met Amsterdamse en Almeerse professionals betrokken bij de geestelijke gezondheidzorg

 1. Op welke manier werk je samen met Amsterdamse team Suïcidepreventie? 
  Samen met Lyna Polikar en Lidwiens Schweitzer van Arkin heb ik meegewerkt aan een scholing voor POH GGZ over suïcide. Lyna Polikar heeft de lead bij het aanbieden van Gatekeeper trainingen aan professionals in Amsterdam. Het was een heel geregel, maar ik ervaar dat als een hele waardevolle samenwerking. Bij evaluatie blijkt dat de scholing enthousiast ontvangen wordt. Dus we hopen in 2020 deze scholing opnieuw aan te kunnen bieden aan POH GGZ en huisartsen.

 2. Elaa is nauw betrokken bij huisartsenpraktijken. Hoe zie jij de rol van huisartsen bij suïcidepreventie?
  Ik denk dat huisartsen en  POH GGZ nog heel erg zoekend zijn wat hun rol kan zijn bij suïcidepreventie. Suïcidaliteit  bespreekbaar maken en hoe dit aan te pakken, vinden veel mensen heel moeilijk . De gatekeeperstraining, toegespitst op huisartsenpraktijken, kan hierbij helpen. Hopelijk kunnen we die in het voorjaar 2020 herhalen voor huisartsen. In 2019 bereikten wij 30% van alle Amsterdamse huisartsenpraktijken, ik hoop van harte dat wij 50% in 2020 zullen bereiken.

 3. Wat is jouw rol als Elaa adviseur hierbij?
  Als Elaa adviseur breng ik de scholing zoveel mogelijk onder de aandacht bij professionals van de eerstelijnszorg.
   
 4. Wat vind je van de Amsterdamse aanpak suïcidepreventie?
  Ik vind het onmisbaar; het is uitermate belangrijk dat de politiek, gemeentelijke instellingen en zorgorganisaties structureel aandacht hebben voor dit onderwerp.
   
 5. Heb je nog aanbevelingen voor het Amsterdamse team Suïcidepreventie?
  Misschien zouden we eens kunnen kijken naar een ‘light’ versie van de gatekeeperstraining. De scholing is nu echt wel een commitment, misschien zouden we ook bij andere thema’s en organisaties (bijvoorbeeld Arkin) kunnen kijken hoe we kunnen aanhaken om het onderwerp ‘suïcide’ nog meer voor het voetlicht kunnen brengen.

Bron: Nieuwsbrief Suïcidepreventie GGD Amsterdam

 

 

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws

De wijkgerichte brede aanpak W in de Wijk (voorheen GGZ in de wijk) zorgt ervoor dat mensen met...

Door de wachtlijsten in de gespecialiseerde zorg ontstaat er een stuwmeer in de eerstelijnszorg....

Er is een nieuwe voorziening in Amsterdam, waar mensen met psychische klachten terecht kunnen in...

Via Welzijn op Recept kunnen huisartsen Amsterdammers met psychosociale problemen verwijzen naar...