Wachtlijsten

 

Door de wachtlijsten in de gespecialiseerde zorg ontstaat er een stuwmeer in de eerstelijnszorg. Er zijn verschillende initiatieven om deze wachtlijsten terug te dringen.

Mensen die GGZ-hulp nodig hebben, horen binnen 14 weken te worden geholpen. Dat is al een lange periode, maar die termijn is zowel in Amsterdam als Almere zelfs structureel langer.

Daarom hebben de regionale wachttijden-werkgroepen ingetekend op het landelijk project ‘versnellers’. Inmiddels zijn zowel in Amsterdam als in Flevoland ‘versnellers’ aangesteld en is er in Flevoland de taskforce versneller. De ‘versnellers’ hebben de taak om de aanpak van de wachttijden voor een GGZ-behandeling te versnellen en effectiever te maken.  

De Amsterdamse werkgroep ‘wachttijden instroom’ zet in op oplossingen zoals WegwijsGGZ, een initiatief dat patiënten die op de wachtlijst staan bemiddelt naar passend aanbod. Daarnaast is het ‘Bestuurlijk overleg wachttijden’, die inzet op het terugdringen van de wachtlijsten door het verbeteren van samenwerking en optimalisering van de behandeling.  

 

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws

De wijkgerichte brede aanpak W in de Wijk (voorheen GGZ in de wijk) zorgt ervoor dat mensen met...

Er is een nieuwe voorziening in Amsterdam, waar mensen met psychische klachten terecht kunnen in...

Via Welzijn op Recept kunnen huisartsen Amsterdammers met psychosociale problemen verwijzen naar...