Pilot Gestructureerde zorg POH-GGZ voor ernstige chronische psychiatrie

Uit de pilot Gestructureerde zorg POH-GGZ voor ernstige chronische psychiatrie blijkt dat het van belang is dat er duidelijke afspraken komen over de dossiervoering, verantwoordelijkheden bij de behandeling en de handelingen bij mogelijke escalaties. De pilot toont ook aan dat het met een deel van de EPA-patiënten redelijk tot goed gaat. Slechts een klein deel is regelmatig in contact geweest met een POH-GGZ. Een groot deel zegt geen behoefte te hebben aan hoogfrequente begeleiding door een POH.  

POH’s-GGZ geven aan dat zij duidelijke meerwaarde zien om de doelgroep in kaart te krijgen en jaarlijks preventief contact te onderhouden. Als er tijdens escalatievrije periode contact is gelegd, is het makkelijker om elkaar te vinden tijdens een moeilijke periode of bij escalaties. Ook is goede kennis over chronische psychiatrie bij de POH-GGZ van belang.  

In de pilot is tevens gekeken of deze patiëntengroep gebaat is bij betere inbedding in de wijk door toeleiding door de POH-GGZ naar welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Daarbij werd al snel duidelijk dat de POH-GGZ daartoe goed bekend moet zijn met de professionals en het aanbod in het sociaal domein. Via een georganiseerde ‘wijktour’ konden de POH’s-GGZ uit de pilot op een prettige wijze kennis maken met het sociaal domein en aansluiten bij ‘anders denken anders doen’-groepen.  

De POH-GGZ kan de EPA-patiënt toeleiden naar het sociaal domein en laten inbedden in de wijk, zo was de aanname. In de pilot hebben echter de meeste EPA-patiënten aangegeven weinig behoefte te hebben om deel te nemen aan wijkactiviteiten. Dat geldt zowel voor de groep EPA-patiënten die het redelijk tot goed doen als voor de groep die een beperkt sociaal netwerk heeft, met weinig dagbesteding.  

Voor de POH-GGZ is beter contact met het sociaal domein ook van belang omdat het ook relevant is voor andere doelgroepen die zij behandelen.

 

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws

De wijkgerichte brede aanpak W in de Wijk (voorheen GGZ in de wijk) zorgt ervoor dat mensen met...

Door de wachtlijsten in de gespecialiseerde zorg ontstaat er een stuwmeer in de eerstelijnszorg....

Er is een nieuwe voorziening in Amsterdam, waar mensen met psychische klachten terecht kunnen in...

Via Welzijn op Recept kunnen huisartsen Amsterdammers met psychosociale problemen verwijzen naar...