POH-GGZ: laagdrempelige psychologische hulp

Terwijl er steeds meer regels en voorwaarden zijn, is de inzet van de POH-GGZ in een huisartsenpraktijk niet strak vastgelegd. Er is verschil in werkgeverschap, opleiding, consultduur en werkwijze. Belangrijkste voorwaarde is dat de professional affectie heeft met de problematiek van de populatie. Vier POH’s-GGZ vertellen over hun ervaringen met het werken in een huisartsenpraktijk.

Dit artikel is deel twee van een tweeluik over de samenwerking tussen huisarts en POH-GGZ. In onze nieuwsbrief van september jl. schreven we over de positie van de huisarts ten opzichte van de POH-GGZ. Dit keer ligt het perspectief juist bij de POH-GGZ.

Aan het woord komen:

  • Margreet Wirix, psycholoog, gezondheidscentra Diemen Zuid en Diemen Noord, detachering (Arkin): in totaal 12 uur.
  • Jannemieke Muller, spv, gc Reigersbos, detachering (Arkin), 24 uur
  • Joanneke Sikkema, spv, huisartsenpraktijk De Grote Rivieren, detachering (GGZ inGeest), 20 uur
  • Shira Koning, toegepast psycholoog, huisartsenpraktijk Van Wijngaarden en VU Medisch Centrum: bij beide praktijken dienstverband, in totaal 24 uur. 

Afwisselend

De zorgvragen zijn heel verschillend, afhankelijk van de populatie. Van overspannenheid, opvoedingsproblemen en rouw tot psychosociale problematiek. “Die afwisseling maakt het zo leuk. Je staat naast iemand, volgt diegene een tijdje op zijn of haar reis”, vat Shira samen. De anderen knikken instemmend. “Vanwege de diversiteit in problematiek treed je op als hulpverlener, maatschappelijk werker, pastor, ouder”, vult Joanneke aan. Jannemieke: “De sociale problematiek kan ik niet oplossen, maar wel dat luisterend oor zijn, meedenken met wat mogelijk is en gericht verwijzen.”

De opleiding is uiteraard van belang, maar werkervaring en levenservaring spelen een nog grotere rol, vinden ze. “Dankzij mijn werk bij de spoedeisende psychiatrie schrik ik niet zo snel van heftige problematiek”, zegt Margreet. Shira ziet veel raakvlakken met haar werkzaamheden bij de hulplijn Amsterdam, een telefonische hulpdienst voor mensen met psychische en psychiatrische klachten. Joanneke wijst op het feit dat zij als spv bij InGeest veel met ouderenpsychiatrie te maken heeft gehad. “Daar heb ik veel aan. Bovendien ken ik veel GZ-psychologen, psychiaters en mensen in de basis-ggz. Als ik verwijs, doe ik dat zo passend mogelijk. Dus bij zware problematiek naar een ervaren psycholoog met bagage, geen beginner.” En de persoonlijke instelling telt eveneens zwaar. Zoals Jannemieke nuchter verwoordt: “Je moet zelfstandig kunnen werken, niet in paniek raken en reëel zijn. Als je denkt dat je alles kunt oplossen, hou je dit werk niet vol.”

Contacten met de huisarts

Al of niet gedetacheerd zijn, maakt niet uit voor het teamgevoel. Alle vier voelen ze zich onderdeel van de huisartsenpraktijk. Ze zijn ervan overtuigd dat hun inzet een waardevolle aanvulling is. “Ik begrijp niet hoe huisartsen het ooit zonder poh-ggz hebben kunnen bolwerken. De aanvragen stromen binnen, mijn agenda zit bomvol.” Verwijzing gaat via het HIS en het is altijd mogelijk om bij de huisarts binnen te stappen. “Laagdrempelig overleg is echt nodig”, benadrukt Margreet. “De huisarts ziet de patiënten en hun gezinnen al jaren. Hij heeft achtergrondinformatie die voor de poh-ggz van belang is. Andersom hoort de huisarts van de poh-ggz zaken die je niet altijd in het dossier kunt zetten.” Janneke knikt: “Het is ook prettig om samen met de huisarts bij bepaalde patiënten het beleid te kunnen bepalen.”

Aantal consulten en duur daarvan

Het aantal consulten per dag loopt uiteen van 7 tot 10. “Ik ben begonnen met 12 consulten op een dag”, vertelt Jannemieke, “maar dat is echt te veel. De gespreksduur is 45 minuten voor een intake en 30 minuten voor een vervolgconsult.” Bij Shira wordt nu gewerkt met 40 minuten voor elk consult, ook voor de intake. “Eerst was het 60 minuten voor de intake en vervolgafspraken 30 minuten. Deze werkwijze vind ik veel prettiger.” Margreet heeft 45 minuten voor een intake en 30 minuten voor een consult. Joanneke werkt met consulten van 45 minuten. Ze zijn het erover eens dat tijd lastig blijft. “Je moet dat zelf goed begrenzen.”

Wachtlijstproblematiek

Waar ze allemaal mee kampen, zijn de lange wachtlijsten.  Inmiddels vaak langer 90 dagen. Negen maanden tot een jaar zijn geen uitzonderingen meer.  “Het gaat om kwetsbare mensen”, vat Joanneke samen. “Soms ernstig depressieve patiënten bij wie behandeling met medicatie dringend nodig is. Met de huisarts proberen we de periode zo goed mogelijk te overbruggen, terwijl de psychiater hen eigenlijk moet zien.”

Scholing en sociale kaart

Voor de poh’s die gedetacheerd zijn, is scholing geregeld en bij Arkin ook intervisie. De poh’s-ggz in dienstverband moeten dit in overleg met de huisarts regelen. Shira: “Het is belangrijk om samen met de huisarts te bepalen welke bijscholing van belang is. Er is beperkt budget, dat je efficiënt moet gebruiken.” Daarnaast zelf het vak goed bijhouden, vinden ze allen van belang. Over intervisie met andere poh’s-ggz uit de omgeving wordt verschillend gedacht. “Je kan dan dieper ingaan op je eigen functioneren” tot “intervisie in een groep poh’s-ggz vind ik belastend, je krijgt namelijk de zwaarste casuïstiek te horen.”

Ander aandachtspunt is de sociale kaart in de wijk. Omdat het aanbod enorm groot is, is dat lastig om daar goed zicht op te hebben. Dat kan hooguit in grote lijnen. Joanneke: “Het is zo versnipperd. Bij een voorstelrondje zaten we met 40 mensen rond de tafel.” Eén aanspreekpunt is heel prettig. Bij haar is dat de vertegenwoordiger van Welzijn op Recept. Margreet heeft contact met het ‘brede hoed-team’ en ze wordt op de hoogte gehouden van de sociale kaart.

Tips

Tot slot. Hebben ze nog tips voor de huisartsen ten aanzien van het omgaan met de poh-ggz? Er volgen er een aantal:

  • Laagdrempelig contact tussen huisarts en poh-ggz is essentieel
  • Indien mogelijk is het prettig als de poh-ggz een eigen werkruimte heeft
  • Heb oog voor de scholing van een poh-ggz en biedt de mogelijkheden daartoe
  • Zorg ervoor dat in een praktijk met meerdere huisartsen er één vast aanspreekpunt is.

Tip uw poh-ggz over netwerken en scholing via Elaa!

 Adviseur Mirjam Kohinor van Elaa ondersteunt de HKAA-ggz-werkgroep. Omdat meer verbinding tussen de poh’s-ggz wenselijk is, start ze een LinkedIn-groep voor poh’s-ggz in de regio. Elaa wil met deze groep een platform creëren voor poh’s-ggz in Amsterdam en Almere. Heeft uw poh ggz interesse in intervisie en scholing in de buurt? Of zij contact leggen met andere poh’s-ggz in Amsterdam/Almere voor bijvoorbeeld informatie over interessant wijkaanbod op ggz-gebied of juist welzijn of maatschappelijk relevant aanbod? Zie https://www.linkedin.com/groups/13753878/ 

Tevens streeft Elaa naar een jaarlijkse scholing met poh’s-ggz en de huisartsen samen. 

Bron: Huisartsenkring Amsterdam Almere HVA 

 

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws

De wijkgerichte brede aanpak W in de Wijk (voorheen GGZ in de wijk) zorgt ervoor dat mensen met...

Door de wachtlijsten in de gespecialiseerde zorg ontstaat er een stuwmeer in de eerstelijnszorg....

Er is een nieuwe voorziening in Amsterdam, waar mensen met psychische klachten terecht kunnen in...

Via Welzijn op Recept kunnen huisartsen Amsterdammers met psychosociale problemen verwijzen naar...