Ernstige psychiatrische patiënten (EPA)

Als gevolg van de ambulantisering is er sprake van zwaardere GGZ-problematiek in buurten. Het gaat om mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA), die woonachtig zijn in de wijk.

Deze ernstig chronisch psychiatrische patiënten krijgen zorg van eerstelijnsprofessionals en indien nodig van professionals uit de specialistische GGZ. Samenwerking daarin is essentieel: de behoeftes aan zorg en ondersteuning lopen sterk uiteen. Dat betekent dat er goede afstemming nodig is ten aanzien van verantwoordelijkheden.

Er is reeds in kaart gebracht wat wenselijke en haalbare zorg is vanuit de huisartsenpraktijk en wanneer er sprake is van specialistische zorg. Ook is er bij EPA de afspraak dat de huisarts vanuit GGZ-instellingen alle informatie ontvangt over inschreven patiënten: de medicatie, stand van zaken van de behandeling en somatiek. Helaas zijn de dossiers van deze patiëntengroep nog niet altijd up-to-date.

Het is van belang dat er duidelijke afspraken komen over de verantwoordelijkheden bij de behandeling en de handelingen bij mogelijke escalaties. Dat blijkt ook uit de uit S3-gelden gefinancierde pilot Gestructureerde zorg POH-GGZ voor ernstige chronische psychiatrie die op verzoek van de werkgroep GGZ van de Amsterdamse Huisartsen alliantie is uitgevoerd in twee gezondheidscentra.

Met het streven dat ernstig psychiatrische patiënten (EPA) steeds minder gebruik maken van opname moet duidelijk zijn wie verantwoordelijk is op welk moment. Elaa zet samen met de Amsterdamse Huisartsenalliantie (AHa) in op betere afspraken en communicatie met de GGZ.

 

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws

De wijkgerichte brede aanpak W in de Wijk (voorheen GGZ in de wijk) zorgt ervoor dat mensen met...

Door de wachtlijsten in de gespecialiseerde zorg ontstaat er een stuwmeer in de eerstelijnszorg....

Er is een nieuwe voorziening in Amsterdam, waar mensen met psychische klachten terecht kunnen in...

Via Welzijn op Recept kunnen huisartsen Amsterdammers met psychosociale problemen verwijzen naar...