Netwerkbijeenkomst KOPP/KOV Almere: Ben ik in beeld?

Om de doelgroep KOPP/KOV, kinderen van ouders met psychische problemen en/of verslavingsproblemen, onder de aandacht te brengen organiseerden Zorggroep Almere, VMCA en Tactus met ondersteuning van Elaa eind maart een bijeenkomst.

Deze kinderen worden regelmatig over het hoofd gezien, terwijl bekend is dat zij een grotere kans lopen om zelf ook klachten te ontwikkelen. Tijdens de bijeenkomst stond dan ook de vraag centraal hoe alle betrokken organisaties in Almere kunnen samenwerken om het aanbod voor deze kinderen te optimaliseren.

Aanwezige wethouder Roelie Bosch onderstreepte het belang van samenwerking tussen organisaties en domeinen: "Hoe sneller je erbij bent, hoe sneller je actie kunt ondernemen om problemen te voorkomen. En dat kun je als organisatie niet alleen."

De uitkomst van de bijeenkomst is dat meer organisaties zich gaan aansluiten bij het initiatief van Zorggroep Almere, VMCA en Tactus. In juni wordt tijdens een vervolgoverleg de volgende stap gezet: het huidige aanbod in kaart brengen en samen bepalen of er aanvullend aanbod nodig is.

 

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws

De wijkgerichte brede aanpak W in de Wijk (voorheen GGZ in de wijk) zorgt ervoor dat mensen met...

Door de wachtlijsten in de gespecialiseerde zorg ontstaat er een stuwmeer in de eerstelijnszorg....

Er is een nieuwe voorziening in Amsterdam, waar mensen met psychische klachten terecht kunnen in...

Via Welzijn op Recept kunnen huisartsen Amsterdammers met psychosociale problemen verwijzen naar...

De gemeente Amsterdam vindt het belang van vroeg begonnen, veel gewonnen groot. Nu ook de 1001...